Capacitació a operadors de justícia del Perú per garantir la reparació a víctimes de tràfic de persones

L’esdeveniment, organitzat per l’OIT, va comptar amb la participació d’alts funcionaris del Poder Judicial i el Ministeri Públic del Perú.


N’Alba Alonso, advocada de SICAR cat, va representar tant a Proyecto ESPERANZA com a SICAR cat, en la seva intervenció en la jornada organitzada per l’Organització Internacional del Treball (OIT), que va tenir lloc del 25 al 27 de novembre del 2020 al Perú.


Aquesta formació en línia que va comptar amb la participació de 63 jutges 22 fiscals i 9 defensors públics de víctimes de tràfic de persones. El seu objectiu va ser proporcionar informació i eines per identificar i determinar les diferents manifestacions de la reparació civil a què pot accedir una persona víctima d’aquest delicte.Aquesta formació ha estat una oportunitat per valorar els resultats a nivell europeu amb els de Perú i d’altres països d’Amèrica Llatina, saber quin és el diàleg jurisprudencial en matèria de reparacions a víctimes de tràfic de persones de la Carta Europea dels Drets Humans i de la Cort Iberoamericana de Drets

Alba Alonso, advocada de SICAR cat

Tractar aquest delicte com un problema de drets humans i amb un enfocament centrat en les víctimes, permetrà orientar els operadors de justícia cap a l’aplicació de regles i principis que estableixin una adequada reparació civil per a les víctimes supervivents del delicte de tràfic

Dra. Elvira Barrios Alvarado, Presidenta de la Sala Penal Especial de la Cort Suprema de Justícia del Perú, Presidenta de la Comissió de Justícia de Gènero del Poder Judicial

La temàtica que va abordar n’Alba des d’Espanya va ser:


 • Tràfic de persones i Reparació: l’enfocament de Drets Humans
 • La indemnització des de la perspectiva europea
 • Anàlisi de la responsabilitat civil en el delicte de tràfic a Espanya.
 • Coordinació d’actors en l’assoliment de la responsabilitat civil
 • Principals obstacles en la seva consecució. Propostes.
 • Passos per a la reclamació i quantificació de la responsabilitat civil.
 • Anàlisi Bones pràctiques a nivell europeu.


Pel que fa a la reparació i el tràfic de persones i a l’enfocament de drets humans cal tenir en compte:


 • La restituitio in integrum (restitució integral) retornar a la víctima a la situació anterior a la vulneració dels drets (amb els seus límits).
 • La indemnització: reparació de danys materials, despeses d’assistència jurídica, serveis mèdics, pèrdua d’ingressos, etc.
 • Rehabilitació: atorgar a la víctima tractament metges, assistència psicològica, jurídica i social.
 • Satisfacció: Reparar el dany immaterial que no té abast pecuniari i pretén tenir repercussió social i pública.
 • Garanties de no repetició i prevenció: orientades a evitar que els fets que van afectar els drets humans es tornin a produir.


L’esdeveniment es va dur a terme en el marc de l’Aliança de Cooperació per a la Protecció de Nenes, Nens i Adolescents (CPC) subscrita pel govern dels Estats Units i el Perú.


La compensació i el dret a reparació de les víctimes de tràfic és una línia de treball que SICAR cat desenvolupa des de fa anys amb Proyecto ESPERANZA, a través d’un projecte europeu anomenat Justice at last, que ha liderat la Strada Internacional.

18o: Dia Europeu contra el tràfic d’éssers humans

Amb motiu del Dia Europeu contra el Tràfic d’éssers humans (18 d’octubre) i després de 2 anys de treball en el marc del projecte europeu Justice at Last, Proyecto ESPERANZA i SICAR, cat juntament amb organitzacions de 10 països de la Unió Europea, busquen millorar l’accés a la justícia i a una compensació efectiva a les víctimes del tràfic d’éssers humans, per garantir el seu rescabalament i la seva reparació.

L’accés a la compensació significa JUSTÍCIA per a les víctimes de tràfic, així com el reconeixement del seu dret a la reparació, i pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als traficants. A més, també comporta empoderar a les supervivents perquè prenguin el seu futur en les seves pròpies mans i reduir el risc que puguin tornar a caure de nou en una situació de tràfic.

La història de BLESSY ens serveix d’exemple per comprendre que, tot i que la Justícia hagi reconegut la situació d’esclavitud en què va viure i les greus violacions de drets humans que va patir, ella haurà d’esperar 1562 anys per acabar de cobrar la seva indemnització, al no haver-localitzat fons suficients dels traficants.

És per tot això que SICAR cat i Proyecto ESPERANZA volen fer una crida a la ciutadania, partits polítics i institucions públiques mitjançant diferents accions:

Campanya Justice at Last: Enquestes especialitzades

Com a part de la campanya ‘Coneix els teus drets, reclama compensació, el web de Justice at Last, el projecte europeu en el qual SICAR cat participa, conté unes enquestes i recomanacions dirigides a perfils professionals concrets que, d’alguna manera, estan en contacte amb víctimes de tràfic de persones: treballadors i treballadores socials, advocats i advocades, jutges i jutgesses, fiscals i cossos policials.

Els formularis, en anglès, es responen en 5-10 minuts i tenen com a objectiu proporcionar informació sobre la situació actual i motivar un millor accés a la compensació a la qual tenen dret les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes.

La indemnització és una peça clau de l’accés a la reparació per a les víctimes de delictes greus, té fins reparatius, punitius i preventius. Les víctimes de tràfic d’éssers humans pateixen una gran varietat d’abusos físics, mentals, econòmics i sovint sexuals. L’explotació a la qual han estat sotmeses pot derivar en sofriment físic i problemes de salut, traumes i pèrdua del seu mitjà de vida.

Facilitar l’accés a una indemnització i a una compensació justa ajuda i pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als traficants.

Què és Justice at Last

És un projecte europeu finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020) intervenen un total de 10 països europeus, representats per diferents Organitzacions No Governamentals (ONG): Associació Animus (Bulgària), La Strada (República Txeca), KOK (Alemanya), LEFÖ (Àustria), FairWork (Països Baixos), MRCI (Irlanda), Adpare (Romania), Open Gate / La Strada (Macedònia), ASTRA (Sèrbia) i Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d’Adoratrius (Espanya) . Justice at Last busca millorar el dret a la indemnització previst en la Directiva Europea 2011/36 / EU. Tot i que aquest dret al rescabalament és clau per garantir l’accés a la reparació i la justícia de les víctimes, són molt poques les que accedeixen a la compensació de forma efectiva.

Els seus objectius són:

 • Avaluar quin és l’abast real de l’accés al règim d’indemnització de les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes.
 • Millorar l’accés a la compensació per a les víctimes de tràfic de persones i altres crims i així garantir que la legislació de la UE sobre el dret a la compensació s’implementi correctament a nivell nacional.
 • Dotar a les persones professionals de coneixements i habilitats per reclamar i brindar assistència per obtenir una indemnització per a les víctimes de tràfic i altres delictes
 • Crear consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l’accés a la compensació entre professionals, responsables de les polítiques, proveïdors de serveis i les víctimes de tràfic i d’altres delictes a Europa.

Aquest projecte està finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020). El contingut d’aquest lloc web representa les opinions de l’autor únicament i és la seva única responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer-se de la informació que conté.

‘Coneix els teus drets, reclama compensació’, nova campanya europea

Proyecto ESPERANZA i SICAR cat representen a Espanya com un dels 10 països europeus que són socis del projecte Justice at Last, que coordina La Strada International. En treball en xarxa amb 10 ONG contra el tràfic de persones, aquest projecte, de 2 anys de durada, comença ja la fase de difusió i sensibilització, és a dir, la seva tercera i última línia de treball.

Aquesta última etapa s’inicia amb la difusió d’una campanya d’informació a nivell europeu, que es replicarà a nivell nacional i que tindrà diverses fites fins a l’octubre del 2019, moment en el qual acabarà Justice at Last.

La campanya vol conscienciar i promoure l’accés a la compensació efectiva a víctimes de tràfic d’éssers humans i es dirigeix a la classe política, a professionals de l’àmbit legal i social i a les pròpies persones que han sofert el delicte.

L’accés a la compensació significa Justícia per a les víctimes de tràfic d’éssers humans i el reconeixement del seu dret a la reparació. A més, també comporta donar poder a les supervivents perquè emprenguin el seu futur i reduir el risc que puguin tornar a caure de nou en una situació de tràfic de persones.

Sobre la campanya: “Coneix els teus drets, reclama compensació”

La campanya compta amb un web, https://www.justiceatlast.eu/, que facilita informació detallada a través de l’exposició de 6 dels 60 casos analitzats al llarg del projecte. A més, conté un document de preguntes freqüents i una enquesta adreçada a professionals, amb la finalitat millorar l’accés a compensació de les supervivents del delicte de tràfic d’éssers humans.

D’altra banda, la pàgina web difon els tres informes elaborats en el marc del projecte: “Anàlisi jurídic de les pràctiques de compensació“; “Necessitats de les víctimes” i un tercer sobre “Accés a la compensació en el marc de la cooperació transnacional”. També està disponible un Document d’Anàlisi i Incidència Política.

La campanya recorda les diferents vies de compensació a través de les quals les víctimes de tràfic de persones poden reclamar el seu dret. La reclamació es pot dur a terme mitjançant el procediment penal que se segueixi per la comissió del delicte, a través de la via civil o social, quan el tràfic de persones ha tingut lloc amb fins d’explotació laboral. A més, molts països europeus compten amb fons estatals de compensació.

A la secció de ‘participa‘, la campanya ofereix a la societat diferents maneres d’involucrar-se i donar suport a les víctimes de tràfic durant l’accés als seus drets. Recull, així mateix, recomanacions i accions concretes dirigides a responsables governamentals, professionals de l’àmbit legal i social i forces de seguretat, entre d’altres públics.

Finalment, les activitats de sensibilització es complementaran amb la creació d’un centre de recursos i materials en línia, la difusió de fullets informatius i la presentació i divulgació dels resultats i les recomanacions en reunions i esdeveniments internacionals i nacionals.

Sobre JUSTICE AT LAST

En aquest projecte europeu finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020) intervenen un total de 10 països europeus, representats per diferents Organitzacions No Governamentals (ONG): Associació Animus (Bulgària), La Strada (República Txeca), KOK (Alemanya), LEFÖ (Àustria), FairWork (Països Baixos), MRCI (Irlanda), Adpare (Romania), Open Gate / La Strada (Macedònia), ASTRA (Sèrbia) i Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d’Adoratrius (Espanya) . Justice at Last busca millorar el dret a la indemnització previst en la Directiva Europea 2011/36 / EU. Tot i que aquest dret al rescabalament és clau per garantir l’accés a la reparació i la justícia de les víctimes, són molt poques les que accedeixen a la compensació de forma efectiva.

Els seus objectius són:

 • Avaluar quin és l’abast real de l’accés al règim d’indemnització de les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes.
 • Millorar l’accés a la compensació per a les víctimes de tràfic de persones i altres crims i així garantir que la legislació de la UE sobre el dret a la compensació s’implementi correctament a nivell nacional.
 • Dotar a les persones professionals de coneixements i habilitats per reclamar i brindar assistència per obtenir una indemnització per a les víctimes de tràfic i altres delictes
 • Crear consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l’accés a la compensació entre professionals, responsables de les polítiques, proveïdors de serveis i les víctimes de tràfic i d’altres delictes a Europa.

La indemnització és una peça clau de l’accés a la reparació per a les víctimes de delictes greus, té fins reparatius, punitius i preventius. Les víctimes de tràfic d’éssers humans pateixen una gran varietat d’abusos físics, mentals, econòmics i sovint sexuals. L’explotació a la qual han estat sotmeses pot derivar en sofriment físic i problemes de salut, traumes i pèrdua del seu mitjà de vida. Facilitar l’accés a una indemnització i a una compensació justa ajuda i pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als traficants.

Aquest projecte està finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020). El contingut d’aquest lloc web representa les opinions de l’autor únicament i és la seva única responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer-se de la informació que conté.

Trobada del Justice at Last a Brussel·les

Alba, en representació de SICAR cat, va assistir els dies 27 i 28 de maig a Brussel·les al seminari internacional d’intercanvi que va organitzar Justice at Last, projecte europeu sobre l’accés a la indemnització per a víctimes de crims.

Durant dos dies, al voltant de 80 participants de diferents àmbits i països van aprofundir en aspectes com els procediments legals i els mecanismes de cooperació per reclamar una indemnització, en el context de la cooperació transfronterera.

SICAR cat, com a entitat sòcia del projecte europeu, va convidar al seminari a na Marta Escribano, fiscal de Terrassa i na Laura Mirabet, advocada de UTEH (Unitat Municipal contra el tràfic d’éssers humans de Barcelona).

Aquesta activitat forma part de la segona línia de treball del projecte, centrada en la formació i capacitació de professionals, que es va iniciar a Praga al desembre de 2018, amb una formació de formadors i s’ha estès fins a finals de maig de 2019. A Barcelona la formació ser desenvolupar l’ICAB.

Després del seminari, les diferents entitats participants al Justice at Last es van reunir, de manera interna, per definir l’última fase del projecte, que acabarà amb la difusió d’una campanya d’informació a nivell europeu, que es replicarà a nivell nacional.Nova jornada sobre Justice at Last

Com a part de Justice at Last, projecte europeu del que som partner, el proper dijous 16 de maig, a partir de les 19h, coorganitzem amb l’ICAB la jornada ‘Intervenció lletrada en processos penals en matèria de víctimes de tràfic d’éssers humans‘. L’activitat, que és gratuïta i necessita prèvia inscripció, tindrà lloc a l’Aula 2 del Centre de Formació de l’ICAB, al carrer Mallorca, 281.

Programa:

PRESENTA

· Erika Torregrossa Acuña. Presidenta CJPI i DDHH

PONENTS

· Noelia Torres Baños. Coordinadora de Gestió d’Adoratrius – SICAR cat

· Alba Alonso Díez. Advocada d’Adoratrius – SICAR cat

MODERA

· David Querol Sánchez. Vocal CJPI i DDHH i expert en asil estrangeria en àmbit penal

350 professionals formats amb Justice at Last

350 professionals es formaran per millorar la compensació a víctimes de tràfic de persones
L
 • Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d’Adoratrius representen l’Estat espanyol com un dels 10 països europeus que són socis del projecte Justice at Last, que coordina La Strada International.
 • En treball en xarxa amb 10 ONG contra el tràfic d’éssers humans, aquest projecte de 2 anys es troba en la seva segona fase d’execució: la capacitació de professionals.
 • Fins el mes de maig es realitzaran 5 activitats formatives a nivell nacional i 1 a nivell europeu.

Barcelona, 1 de març del 2019. Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, programes d’Adoratrius especialitzats en atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans, ultimen els detalls de la segona de les 3 fases del projecte europeu Justice at Last, en la que es formaran 350 professionals.

En qualitat de partners, al costat d’altres 10 ONG europees líders en la lluita contra el tràfic de persones, SICAR cat i Proyecto ESPERANZA desenvoluparan fins al maig diverses activitats formatives per millorar l’accés efectiu a la compensació a víctimes d’aquest i d’altres delictes.

Durant la fase d’anàlisi i investigació del projecte, que va acabar al novembre del 2018, es van analitzar de manera qualitativa i quantitativa 60 casos. Rosa Cendón, coordinadora d’incidència de SICAR cat comenta: ‘A partir de l’anàlisi de casos i de la investigació realitzada sobre la legislació i les pràctiques de compensació dels diferents països, s’han elaborat 3 informes i un Policy Paper -document d’Anàlisi i incidència Política- que preveiem traduir i difondre, en els propers mesos, entre professionals com jutges, fiscals, personal d’organitzacions especialitzades ‘.

Els informessón: “Anàlisi jurídic de les pràctiques de compensació”; “Necessitats de les víctimes” i un tercer sobre “Accés a la compensació en el marc de la cooperació transnacional”. Així mateix, es va elaborar un Document d’Anàlisi i Incidència Política -Policy Paper- l’objectiu del qual és tant informar els responsables polítics europeus i nacionals dels problemes, obstacles i bones pràctiques en matèria de compensació, com oferir propostes i recomanacions, per aconseguir que la compensació a les víctimes sigui efectiva.


La segona línia de treball del projecte, centrada en la formació i capacitació de professionals, es va iniciar a Praga al desembre del 2018, amb una formació de formadors i s’estendrà fins a finals de maig del 2019. Durant aquest període, s’ha elaborat un currículum internacional de formació i capacitació sobre compensació, per a la seva posterior adaptació als contextos nacionals. En els propers mesos, prop de 350 professionals participaran en diferents cursos, seminaris i tallers, a Madrid, Barcelona i Brussel·les.

Marta González, coordinadora de Proyecto ESPERANZA afegeix: ‘Mitjançant aquestes 6 activitats formatives programades donarem a conèixer els resultats i les conclusions dels informes i les propostes i recomanacions per millorar la legislació, les polítiques públiques i l’actuació i coordinació dels professionals implicats en aconseguir que les víctimes de tràfic d’éssers humans accedeixin a la justícia i a la compensació efectiva ‘.

 1. Madrid. 11 març. ‘Trata de Seres Humanos desde la Perspectiva Penal de Extranjería y del Derecho de Asilo’, que organitza el Servei de Formació Contínua del Consell General del Poder Judicial. Es dirigeix a  30 Integrants de la Carrera Judicial de l’ordre jurisdiccional penal. Participarà SICAR cat.
 • Madrid. 2 abril. Jornada “Acceso a la Justicia y a la Compensación a Victimas de Trata en perspectiva: evolución y desafíos actuales, 1999-2019”. Es dirigeix a 100 professionals de las forces i cossos de seguretat, advocacia, fiscalia judicatura, serveis públics i ONGs. Organitzat per Proyecto ESPERANZA.
 • Madrid. 22 maig. ‘El cuerpo de la mujer como objeto de comercio: Vientres de alquiler, prostitución y pornografía, una referencia expresa a la trata de seres humanos’. Es dirigeix a 30 Integrants de la Carrera Judicial. Organitzat pel Servei de Formació Contínua del Consell General del Poder Judicial. L’objectiu és abordar les seves possibles conseqüències respecte el càlcul de les indemnitzacions. Participarà SICAR cat.
 • Brussel·les. 27-28 maig. Seminari internacional d’Intercanvi d’experiències sobre Compensació. Projecte Justice at Last. Participaran 80 professionals de diferents àmbits i països que aprofundiran, entre d’altres aspectes, en els Procediments legals i els mecanismes de cooperació per a reclamar una indemnització en el context de la cooperació transfronterera.
 • Madrid. Taller para profesionales de ONG´s. (Pendent data). Dirigit a treballadors/es socials educadors/es i psicòlogs/es d’organitzacions i entitats especialitzades en l’atenció a les víctimes. Té com a objectiu formar personal de l’àmbit social perquè pugui oferir suport adequat a víctimes de tràfic d’éssers humans durant el procés penal per evitar la seva revictimització i afavorir el seu accés a drets, amb un enfocament especial en el dret a compensació.
 • Catalunya. Formació a Jutges i Fiscals. (Pendent data). Es centrarà en el reconeixement i abordatge de la complexitat del delicte de Tràfic d’Éssers Humans i en la necessitat d’adoptar un enfocament multidisciplinari per garantir el dret a la reparació i a la compensació de les víctimes.

L’última fase del projecte Justice at Last acabarà al setembre del 2019 amb la difusió d’una campanya d’informació a nivell europeu, que serà replicada a nivell nacional. Les activitats de sensibilització es complementaran amb la creació d’un Centre de Recursos en línia, la difusió de fullets informatius i una agenda de contactes amb interlocutors clau a nivell internacional i nacional i la presentació i difusió dels resultats i recomanacions en esdeveniments internacionals i nacionals

Més informació:     Laura Toronjo | laura@redinamo.org            |           696792236

Rosa Cendón | info@adoratrius.cat              |           661861875

Sobre SICAR cat i Proyecto ESPERANZA: Tots dos projectes d’Adoratrius compten amb un equip multidisciplinari de professionals que considera el tràfic de persones una violació dels Drets Humans. Garanteixen un model de gestió compromès amb la qualitat i l’Excel·lència i han obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM (European Foundation for Quality Management).

Sobre JUSTICE AT LAST, projecte europeu en el qual participen 10 països europeus per promoure l’accés efectiu a la justícia i la compensació per a les víctimes de Tràfic d’Éssers Humans.

En aquest projecte europeu finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020) intervenen un total de 10 països europeus, representats per diferents Organitzacions No Governamentals (ONG): Associació Animus (Bulgària), La Strada (República Txeca), KOK (Alemanya), LEFÖ (Àustria), FairWork (Països Baixos), MRCI (Irlanda), Adpare (Romania), Open Gate / La Strada (Macedònia), ASTRA (Sèrbia) i Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d’Adoratrius (Espanya) . Justice at Last busca millorar el dret a la indemnització previst en la Directiva Europea 2011/36 / EU. Tot i que aquest dret al rescabalament és clau per garantir l’accés a la reparació i la justícia de les víctimes, són molt poques les beneficiades. Els objectius d’aquest projecte són:

– Avaluar quin és l’abast real de l’accés al règim d’indemnització de les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes.

Millorar l’accés a la compensació per a les víctimes de tràfic i altres crims i així garantir que la legislació de la UE sobre el dret a la compensació s’implementi correctament a nivell nacional.

Dotar els professionals de coneixements i habilitats per reclamar i brindar assistència per obtenir una indemnització per a les víctimes de tràfic d’éssers humans i altres delictes.

Crear consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l’accés a la compensació entre els professionals, els responsables de les polítiques, els proveïdors de serveis i les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes a Europa.

La indemnització és un instrument molt important amb fins reparatius, punitius i preventius. Les víctimes de tràfic pateixen una gran varietat d’abusos físics, mentals, econòmics i sovint sexuals. L’explotació a la qual han estat sotmeses pot derivar en sofriment físic i problemes de salut, traumes i pèrdua del seu mitjà de vida. Facilitar l’accés a una indemnització i una compensació justa ajuda i pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als tractants.

Aquest projecte està finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020). El contingut d’aquest lloc web representa les opinions de l’autor únicament i és la seva única responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer de la informació que conté

Nota de premsa en pdf

Justice at last: sessió de treball conjunt Viena

img-20180607-wa0000-2

Aquesta setmana, en qualitat de partners, part de l’equip jurídic de SICAR cat s’ha desplaçat fins a Viena per assistir a una nova sessió de treball de Justice at Last, projecte europeu sobre l’accés a la indemnització per a les víctimes de tràfic d’éssers humans i altres delictes, que lidera La Strada International.

Durant dos dies, l’Alba, una de les advocades de l’entitat, s’ha retrobat amb la resta de membres de Justice at Last: Associació Animus, de Bulgària, La Strada, de la República Txeca, KOK, d’Alemanya, LEFÖ, d’Àustria , FairWork, dels Països Baixos, MRCI, d’Irlanda, Adpare, de Romania, Open Gate / La Strada, de Macedònia, ASTRA, de Sèrbia i les companyes de Proyecto ESPERANZA.

Conjuntament, han treballat en grups focals aspectes relacionats amb l’accés a indemnització com els procediments legals, els mecanismes de derivació (referral) nacional i transnacional i les necessitats de les víctimes. A més, han posat en comú els resultats de la fase d’investigació prèvia, durant la qual cada soci va identificar i va analitzar demandes d’indemnització.

Convidats per SICAR cat i Proyecto ESPERANZA, també han assistit als grups de treball Fernando Rodríguez i Pilar Izaguerri, ambdós fiscals d’estrangeria de Barcelona, Carolina Villacampa, professora de Dret Penal de la Universitat de Lleida, i Carmen Delgado, magistrada i lletrada cap de la Secció d’Igualtat i Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial. Al maig, part d’aquests professionals relacionats amb la reclamació de la compensació per a víctimes ja van formar part del grup focal que va organitzar SICAR cat a Barcelona.

Després d’aquesta trobada, Justice at last seguirà aprofundint en els seus objectius:

 • Avaluar quin és l’abast real de l’accés al règim d’indemnització de les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes.
 • Millorar l’accés a la compensació per a les víctimes de tràfic d’éssers humans i altres crims i així garantir que la legislació de la UE sobre el dret a la compensació s’implementi correctament a nivell nacional.
 • Dotar de coneixements i habilitats professionals per reclamar i oferir assistència per obtenir una indemnització per a les víctimes de tràfic de persones i altres delictes.
 • Crear, entre professionals, responsables de les polítiques, proveïdors de serveis i les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes, consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l’accés a la compensació

Pots ampliar la informació 👉 https://www.adoratrius.cat/?p=9408 

ueAquest projecte està finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020). El contingut d’aquest lloc web representa les opinions de l’autor únicament i és la seva única responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer de la informació que conté.

 

‘Sovint les víctimes de TEH no cobren indemnització’

En el marc del projecte europeu #Justiceatlast, en el qual vam participar amb Proyecto Esperanza i entitats d’altres països europeus, La plaça dels futurs de Ràdio Terrassa va entrevistar l’Alba, una de les nostres advocades. Durant l’entrevista, la nostra companya va traslladar les dificultats amb què es troben les víctimes de tràfic d’éssers humans per rebre la indemnització a la qual, per llei, tenen dret.

Indeminització a víctimes de tràfic d’éssers humans

Proyecto ESPERANZA i SICAR cat representen a Espanya a “Justice at last”: projecte europeu sobre l’accés a la indemnització per a les víctimes del tràfic d’éssers humans i d’altres delictes

 • Tots dos projectes d’Adoratrius treballaran amb entitats de 9 països europeus (Bulgària, República Txeca, Alemanya, Àustria, Països Baixos Irlanda, Romania, Macedònia i Sèrbia) per millorar el dret a indemnització que preveu la Directiva Europea 2011/36 / EU
 • El dret al rescabalament és clau per garantir l’accés a la reparació i a la justícia de les víctimes, però són molt poques les beneficiades

Barcelona, 20 de febrer del 2018. Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, ambdós programes d’Adoratrius, participen com a partners/sòcies al projecte europeu Justice at last, que coordina La Strada Internacional. Els objectius d’aquest projecte, que finança parcialment el Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020), són:

 • Avaluar quin és l’abast real de l’accés al règim d’indemnització de les víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH) i d’altres delictes.
 • Millorar l’accés a la compensació per a les víctimes de TEH i altres crims i així garantir que la legislació de la UE sobre el dret a la compensació s’implementi correctament a nivell nacional.
 • Dotar els professionals de coneixements i habilitats per reclamar i brindar assistència per obtenir una indemnització per a les víctimes de TEH i altres delictes.
 • Crear consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l’accés a la compensació entre els professionals, els responsables de les polítiques, els proveïdors de serveis i les víctimes de TEH i d’altres delictes a Europa

En aquesta iniciativa hi intervenen un total de 10 països europeus, representats per diferents organitzacions: Associació Animus (Bulgària), La Strada (República Txeca), KOK (Alemanya), LEFÖ (Àustria), FairWork (Països Baixos), MRCI (Irlanda), Adpare (Romania), Open Gate / La Strada (Macedònia), ASTRA (Sèrbia) i Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d’Adoratrius (Espanya).

Per la seva banda, tant Proyecto ESPERANZA com SICAR cat, especialitzats en atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans, prendran part activament en totes les activitats previstes en el projecte: la identificació i l’anàlisi legal de les demandes d’indemnització; avaluació de les llacunes relacionades amb les necessitats de les víctimes, derivació, recepció i pagament de reclamacions; capacitació mitjançant trobades internacionals i nacionals, seminaris i reunions de grups focals per a professionals relacionats amb la reclamació de la compensació; una campanya d’informació europea dirigida a les víctimes per promoure fer efectiu el seu dret a rebre una compensació; i l’establiment d’un centre interactiu de documentació en línia.

 Situació sobre la compensació a víctimes de Tràfic d’éssers humans

Espanya, com la majoria dels països europeus, compta amb disposicions legals que garanteixen a les víctimes de delictes el dret a reclamar una indemnització i ser compensades pels danys que han patit. La realitat mostra, però, que són molt poques les víctimes de TEH que aconsegueixen tenir accés a la informació i els mitjans per reclamar una indemnització, i moltes menys les que finalment reben el pagament d’aquesta, ja que hi ha nombroses barreres i obstacles que els impedeixen accedir a aquest dret.

Entre els obstacles es troben: la manca de sensibilització entre els professionals que, d’una o altra manera, han d’intervenir en el procés penal, la falta d’accés de les víctimes a assessorament legal i a la informació adequada, la llarga durada dels processos penals i civils i, en els casos de víctimes estrangeres, el retorn o la deportació al seu país d’origen abans que es dicti sentència.

Sandra Camacho, Responsable de l’equip jurídic de SICAR cat, puntualitza: ‘Fins i tot quan es concedeix la indemnització a les víctimes, poques vegades arriben a cobrar-la de forma efectiva, bé perquè no es localitza els seus traficants, o bé perquè aquests no són processats, o perquè traslladen els seus béns a l’estranger o es declaren insolvents per evitar la confiscació dels seus béns i haver de pagar la indemnització’.

Per a les víctimes, que han patit tot tipus d’abusos i violència, a més de l’explotació econòmica, la indemnització és un element clau per garantir el seu accés a la reparació i a la justícia. El reconeixement efectiu del seu dret al rescabalament apodera les víctimes de TEH, les ajuda a prendre les regnes del seu futur i redueix el risc de victimització secundària.

Marta González, Coordinadora de Proyecto ESPERANZA, afegeix: ‘Entre algunes qüestions que caldria millorar hauria d’existir una major efectivitat en el decomís de béns procedents del tràfic d’éssers humans i destinar aquests béns decomissats a rescabalar les víctimes en els casos en què els condemnats no compleixen amb la seva responsabilitat de pagar les indemnitzacions a les víctimes perquè es declaren insolvents i no tenen béns al seu nom que es poden executar’.

‘També trobem a faltar que no hi hagi un sistema de valoració dels danys i perjudicis tant a nivell físic, com psicològic i moral, aplicable a les víctimes de tràfic d’éssers humans, en el qual es quantifiqui de manera objectiva, justa i adequada la indemnització que correspongui . Actualment, es generen tractaments i valoracions molt dispars entre uns casos i altres, causant incertesa, indefensió i frustració en les víctimes. Per avançar en el cobrament efectiu de les indemnitzacions per part de les víctimes, recomanem la creació d’un fons estatal nodrit mitjançant el decomís de béns, destinat de manera directa al pagament d’aquestes indemnitzacions quan els traficants han estat condemnats i es declaren insolvents, tal i com recomana l’article 15.4 del Conveni del Consell d’Europa de Lluita contra el Tràfic de Persones’, comenta Marta González.

La indemnització és un instrument molt important amb fins reparatius, punitius i preventius. Les víctimes de TEH pateixen una gran varietat d’abusos físics, mentals, econòmics i sovint sexuals. L’explotació a la qual han estat sotmeses pot derivar en sofriment físic i problemes de salut, traumes i pèrdua del seu mitjà de vida. Facilitar l’accés a una indemnització i una compensació justa ajuda i pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als traficants.

Mentre segueixin existint barreres en l’accés a indemnització efectiva, els governs europeus no estaran complint amb les obligacions que estableix l’article 17 de la Directiva Europea 2011/36 / EU que garanteix a les víctimes de TEH l’accés als règims d’indemnització.

Més informació:         

Laura Toronjo | comunicacion@proyectoesperanza.org | 696792236

Laia Virgili | contactar@adoratrius.cat  | 661861875

 

Sobre SICAR cat i Proyecto ESPERANZA: Tots dos projectes d’Adoratrius compten amb un equip multidisciplinari de professionals que considera el tràfic de persones una violació dels Drets Humans. Garanteixen un model de gestió compromès amb la qualitat i l’Excel·lència i han obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM (European Foundation for Quality Management).

Aquest projecte està finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020). El contingut d’aquest lloc web representa les opinions de l’autor únicament i és la seva única responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer de la informació que conté

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies