18o: Dia Europeu contra el tràfic d’éssers humans

Amb motiu del Dia Europeu contra el Tràfic d’éssers humans (18 d’octubre) i després de 2 anys de treball en el marc del projecte europeu Justice at Last, Proyecto ESPERANZA i SICAR, cat juntament amb organitzacions de 10 països de la Unió Europea, busquen millorar l’accés a la justícia i a una compensació efectiva a les víctimes del tràfic d’éssers humans, per garantir el seu rescabalament i la seva reparació.

L’accés a la compensació significa JUSTÍCIA per a les víctimes de tràfic, així com el reconeixement del seu dret a la reparació, i pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als traficants. A més, també comporta empoderar a les supervivents perquè prenguin el seu futur en les seves pròpies mans i reduir el risc que puguin tornar a caure de nou en una situació de tràfic.

La història de BLESSY ens serveix d’exemple per comprendre que, tot i que la Justícia hagi reconegut la situació d’esclavitud en què va viure i les greus violacions de drets humans que va patir, ella haurà d’esperar 1562 anys per acabar de cobrar la seva indemnització, al no haver-localitzat fons suficients dels traficants.

És per tot això que SICAR cat i Proyecto ESPERANZA volen fer una crida a la ciutadania, partits polítics i institucions públiques mitjançant diferents accions: