Campanya Justice at Last: Enquestes especialitzades

Com a part de la campanya ‘Coneix els teus drets, reclama compensació, el web de Justice at Last, el projecte europeu en el qual SICAR cat participa, conté unes enquestes i recomanacions dirigides a perfils professionals concrets que, d’alguna manera, estan en contacte amb víctimes de tràfic de persones: treballadors i treballadores socials, advocats i advocades, jutges i jutgesses, fiscals i cossos policials.

Els formularis, en anglès, es responen en 5-10 minuts i tenen com a objectiu proporcionar informació sobre la situació actual i motivar un millor accés a la compensació a la qual tenen dret les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes.

La indemnització és una peça clau de l’accés a la reparació per a les víctimes de delictes greus, té fins reparatius, punitius i preventius. Les víctimes de tràfic d’éssers humans pateixen una gran varietat d’abusos físics, mentals, econòmics i sovint sexuals. L’explotació a la qual han estat sotmeses pot derivar en sofriment físic i problemes de salut, traumes i pèrdua del seu mitjà de vida.

Facilitar l’accés a una indemnització i a una compensació justa ajuda i pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als traficants.

Què és Justice at Last

És un projecte europeu finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020) intervenen un total de 10 països europeus, representats per diferents Organitzacions No Governamentals (ONG): Associació Animus (Bulgària), La Strada (República Txeca), KOK (Alemanya), LEFÖ (Àustria), FairWork (Països Baixos), MRCI (Irlanda), Adpare (Romania), Open Gate / La Strada (Macedònia), ASTRA (Sèrbia) i Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d’Adoratrius (Espanya) . Justice at Last busca millorar el dret a la indemnització previst en la Directiva Europea 2011/36 / EU. Tot i que aquest dret al rescabalament és clau per garantir l’accés a la reparació i la justícia de les víctimes, són molt poques les que accedeixen a la compensació de forma efectiva.

Els seus objectius són:

  • Avaluar quin és l’abast real de l’accés al règim d’indemnització de les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes.
  • Millorar l’accés a la compensació per a les víctimes de tràfic de persones i altres crims i així garantir que la legislació de la UE sobre el dret a la compensació s’implementi correctament a nivell nacional.
  • Dotar a les persones professionals de coneixements i habilitats per reclamar i brindar assistència per obtenir una indemnització per a les víctimes de tràfic i altres delictes
  • Crear consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l’accés a la compensació entre professionals, responsables de les polítiques, proveïdors de serveis i les víctimes de tràfic i d’altres delictes a Europa.

Aquest projecte està finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020). El contingut d’aquest lloc web representa les opinions de l’autor únicament i és la seva única responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer-se de la informació que conté.