#TambeEsTrafic, de nou reconegut com a bona pràctica

Entre el juliol del 2019 i el juny del 2021, Proyecto Esperanza i SICAR cat van dur a terme el projecte “Speaking Out #TambeEsTrafic, per a la protecció de les víctimes de tràfic de persones per a tots els fins d’explotació”, l’objectiu del qual va ser influir sobre la normativa, les polítiques públiques i els protocols d’actuació contra el tràfic déssers humans a Espanya, per garantir la protecció i l’accés a drets de les dones i nenes víctimes de tràfic.

El projecte es va centrar especialment en aquells fins d’explotació (treballs o serveis forçats en el treball de la llar, per a la criminalitat forçada i per a matrimonis forçats), que han estat invisibilitzats i infradetectats. Per això va analitzar la legislació existent, va realitzar un estudi de casos, va oferir formació a agents clau en els sectors públics i privats i va dur a terme accions de sensibilització i incidència.

Speaking Out #TambeEsTrafic va ser finançat per l’organització filantròpica privada Porticus, establerta el 1995. Aquest projecte es va emmarcar al programa “Reforç dels sistemes de suport i protecció de les víctimes de tràfic de persones a Europa”, liderat per Porticus a Europa, que es va desenvolupar des de l’1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del 2021, i en què van participar 27 organitzacions de 8 països a través de 28 projectes.

La consultora holandesa AVANCE va ser contractada per Porticus a Europa per dur a terme l’avaluació del programa europeu. En el marc d’aquesta avaluació es van escollir 4 projectes dels quals es va fer un estudi de cas, l’objectiu del qual era aprofundir en els canvis sistèmics a què van contribuir, així com extreure’n bones pràctiques i lliçons a futur.

Speaking Out #TambeEsTrafic va ser elegit per AVANCE com un dels projectes per fer un estudi de cas. Per això la consultora va dissenyar una metodologia que incloïa una sèrie de reunions i dos seminaris conjunts entre AVANCE i SICAR cat i Proyecto Esperanza, així com una sèrie d’entrevistes per part d’AVANCE a persones clau externes.

Aquest procés, que va tenir lloc al llarg de l’última meitat del 2021 i els primers mesos del 2022, ha donat com a resultat l’informe: Speaking Out. Informe d’estudi del cas pràctic de Proyecto Esperanza i SICAR cat publicat, al març de 2022, tant en castellà com en anglès.

L’estudi de cas del projecte Speaking Out #TambeEsTrafic analitza el perquè i el com del projecte (el punt de partida i la metodologia), inclosa la teoria del canvi que va suposar el seu punt de partida. A més, planteja la qüestió de com va contribuir aquest projecte al canvi sistèmic que buscava (la protecció i l’accés a drets per a dones víctimes de tràfic d’éssers humans per a finalitats menys conegudes i infra detectades). Finalment, l‟estudi de cas analitza algunes bones pràctiques i lliçons apreses.

Des del punt de vista de Proyecto Esperanza i SICAR cat destaquen dues conclusions especialment rellevants:

 • La importància de treballar tant a nivell intern (institucional) com a nivell extern (amb actors clau tant públics com privats) per assolir el canvi sistèmic. L’informe reconeix que una de les claus del projecte Speaking Out #TambeEsTrafic va ser, a més de prioritzar la incidència davant d’actors clau i la seva formació (tenint, a més) una mirada àmplia el concepte “actors clau”), invertir en l’enfortiment de les mateixes entitats que ho duien a terme. Així, una part del projecte es va centrar a reforçar les metodologies, els processos i els procediments d’incidència conjunta tant de SICAR cat com de Proyecto Esperanza, i a més, de la mateixa Congregació Religiosa Adoratrius, a la qual les dues entitats pertanyen.

 • El valor afegit per a la incidència que suposa la connexió entre aquesta i l’assistència i suport a víctimes i supervivents de tràfic de persones. La incidència és molt més eficaç, afirma l’informe, quan es basa en experiències i anàlisis ancorades a la realitat diària. Aquesta connexió aporta coneixement, legitimitat i credibilitat, autenticitat i implicació personal i oportunitats de treball directe amb actors clau públics i privats.

Guerra a Ucraïna, una mirada des de les institucions i entitats especialitzades

Gairebé sis milions de persones han fugit d’Ucraïna des de finals de febrer, quan es va produir la invasió de l’exèrcit rus. Ens trobem davant d’una situació de desplaçament massiu de població, que afecta principalment a dones i a nens i nenes, així com a persones d’edat avançada.

La inestabilitat i l’agitació creades per la guerra són terreny fèrtil per als traficants de persones, que busquen explotar la situació de vulnerabilitat en què es troben les persones desplaçades internes i refugiades a països tercers. A aquest escenari s’hi uneix el fet que, ja abans de la invasió russa, Ucraïna era un país d’origen significatiu per a casos de tràfic de persones; el conflicte actual ha exacerbat aquesta situació.

Encara que encara és aviat per quantificar la magnitud real de la situació, les primeres setmanes transcorregudes des de l’inici de la guerra a Ucraïna han mostrat possibles casos de tràfic de persones, i les entitats especialitzades han començat a rebre sol·licituds de suport a possibles víctimes de tràfic , tant a països limítrofs com a altres països europeus.

El context és fluid i canviant, però en vista que el conflicte no sembla que s’acabi aviat, és possible preveure que la situació de risc i vulnerabilitat es mantindrà i, fins i tot, incrementarà al llarg dels propers mesos, a mesura que les persones refugiades s’enfrontin a la necessitat d’establir-se durant més temps a altres països europeus i comencin a accedir al mercat laboral.

Els darrers mesos han mostrat com el nexe entre conflictes bèl·lics i tràfic de persones s’ha col·locat a l’agenda pública per primera vegada d’una manera central i clara. Tant les autoritats regionals europees com les autoritats nacionals i les organitzacions de la societat civil especialitzades han estat conscients des del primer moment de la vulnerabilitat al tràfic de les persones que fugen d’Ucraïna.

El 4 de març de 2022 es va activar per primera vegada la Directiva Europea de Protecció Temporal, que concedeix protecció temporal als nacionals ucraïnesos i als ciutadans de fora de la UE que residien permanentment a Ucraïna abans de la guerra i que van fugir del país després del 24 de febrer del 2022, i permet als Estats Membre ampliar aquesta protecció a altres categories de persones, com, de fet, va fer l’Estat Espanyol.

Documents sobre riscos i vulnerabilitats

A més, en aquests mesos, s’han anat publicant diferents documents que tenen com a objectiu facilitar la comprensió dels riscos i vulnerabilitats de les persones que fugen del conflicte a Ucraïna al tràfic, així com proposar àrees d’acció conjunta:

 • La Strada Internacional/Freedom Fund – Avaluació ràpida dels riscos i les llacunes en la resposta al tràfic de persones. Aquest informe, elaborat entre els mesos de març i abril en base a entrevistes en profunditat amb persones que treballen en organitzacions especialitzades sobre el terreny (inclosos voluntaris, traductors, refugiats i desplaçats), una visita a Polònia, i les respostes a un qüestionari, incloses les de Proyecto Esperanza i SICAR cat, pretén oferir una avaluació ràpida dels riscos de tràfic d’éssers humans i explotació creats pel conflicte a Ucraïna i les llacunes de l’actual resposta a la tràfic de persones, per tal de determinar les accions a dur a terme per reduir i prevenir el tràfic abans que sigui massa tard.

L’informe identifica una sèrie de factors que augmenten la vulnerabilitat de les persones al tràfic, i inclou recomanacions sobre aquells àmbits prioritaris d’actuació per fer front als riscos reals i potencials del tràfic i l’explotació.

El Pla s’articula al voltant de cinc objectius:

 • Reforçar la conscienciació sobre els riscos del tràfic d’éssers humans i crear línies d’ajuda específiques.
 • Reforçar la prevenció contra el tràfic d’éssers humans.
 • Millorar la resposta policial i judicial al tràfic d’éssers humans.
 • Millorar la identificació primerenca, el suport i la protecció de les víctimes del tràfic d’éssers humans.
 • Abordar els riscos del tràfic d’éssers humans a països no pertanyents a la UE, especialment a Ucraïna i Moldàvia.

La Guia aborda una àmplia gamma de qüestions, com ara el registre de persones que fugen de la guerra i l’establiment de rutes segures per fer-ho, l’assistència immediata i la integració, la informació i la sensibilització, la detecció de possibles víctimes i de tràfic entre persones refugiades i desplaçades internes, així com la cooperació, la coordinació i la recollida de dades.

A més, l’organització Stop the Traffik ha organitzat una campanya en dues fases (“TRAVEL SAFE, STAY SAFE” i “TRAVEL SAFE, WORK SAFE”) que busca proporcionar informació i consells pràctics a les persones ucraïneses que busquen refugi, i feina, de forma segura. Proyecto Esperanza i SICAR cat han donat suport a aquesta campanya proporcionant les seves dades de contacte, inclòs el telèfon 24 hores.

Avanços en el projecte europeu TIATAS

SICAR cat i Proyecto Esperanza continuen avançant en la seva participació com a partners en el projecte europeu Iniciativa transnacional contra el tràfic de personesen el context dels sistemes d’asil” (TIATAS per les sigles en anglès), que es desenvoluparà fins al juny del 2023.

En concret, avui han participat en una reunió de seguiment del projecte, juntament amb les altres entitats sòcies. La trobada ha servit per enfortir la coordinació, la sinergia i el treball conjunt dels diferents eixos del projecte.

Aquesta iniciativa, que es duu a terme en països que reben un gran nombre de persones Nacionals de Tercers Països (NTP), pretén millorar la situació de les persones refugiades i migrants que són víctimes de tràfic de persones, mitjançant la identificació primerenca i l’accés a suport integral per a la recuperació.

El projecte inclou tres punts d’entrada importants a la Unió Europea, Grècia, Itàlia i Espanya, i un dels principals països de destinació, Alemanya, a través de la creació d’un consorci format per les entitats especialitzades següents: ARSIS (Grècia), BeFree (Itàlia), Dedalus (Itàlia), IRC Alemanya, (líder del projecte), Proyecto Esperanza (Espanya), SICAR cat (Espanya) i STOP (Alemanya).

Punt de partida  

La manca d’identificació de víctimes de tràfic entre les persones sol·licitants d’asil, així com la ineficàcia dels sistemes de derivació transnacional de les víctimes de tràfic nacionals de tercers països (que són, fonamentalment informals i no segueixen un procediment estàndard unificat) han estat identificats com a barreres en l’accés a drets per part de les víctimes de tràfic.

Objectius i activitats

El projecte TIATAS, finançat pel Fons de Migració i Asil de la Unió Europea (AMIF,) es duu a terme des del gener del 2022 fins al juny del 2023 i està articulat al voltant de quatre grans eixos:

 • Coordinació i Gestió que permetrà a totes les entitats participants treballar en sinergia sota el lideratge d’IRC-Alemanya.
 • Enfortiment de les capacitats de treballadors en primera línia, que se centrarà en l’elaboració d’eines, directrius i procediments comuns per enfortir els drets en el marc de les derivacions transnacionals de víctimes de tràfic, així com en la formació de treballadors de primera línia ( a centres de recepció de migrants, per exemple) i operadors del sistema d’asil.
 • Millora de l’accés a serveis (derivacions transnacionals i locals), comunicació i informació, que permetrà l’avaluació individual de necessitats i riscos, així com la derivació segura de víctimes de tràfic de tercers països a entitats especialitzades. 
 • Difusió de bones pràctiques, materials i Incidència TIATAS, que permetrà compartir bones pràctiques, aprenentatges i recursos mitjançant un Blog i una Newsletter. El projecte acabarà amb la publicació d‟un informe final, així com la celebració d‟una conferència TIATAS.

Aquest document va ser finançat pel Fons d´Asil, Migració i Integració de la Unió Europea. El contingut d’aquest document només representa l’opinió de l’autor i és de la seva responsabilitat exclusiva. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

#TambeEsTrafic, bona pràctica en transformació digital

El projecte Speaking Out: #TambeEsTrafic, de SICAR cat i Proyecto Esperanza, ha estat reconegut i inclòs com a bona pràctica al Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector de la Fundació Telefònica. Aquest llibre, que es va presentar a Madrid el passat 4 de maig, pretén ser una guia bàsica perquè les entitats socials emprenguin el camí cap a la transformació digital de la seva acció social.

La publicació parteix de la pròpia experiència de les entitats socials en l’aplicació de la tecnologia a la seva intervenció amb les persones titulars de drets amb què treballen, la comunicació interna i externa i la coordinació interna, amb donants, voluntariat etc. A més, s’hi inclouen experiències com #TambeEsTrafic, que il·lustren de manera concreta el valor afegit i diferencial de la tecnologia a l’acció social.


Speaking Out: #TambeEsTrafic es va posar en marxa entre el juliol del 2019 i el juny del 2021. El seu objectiu general va ser augmentar el coneixement i la sensibilització sobre formes d’explotació a dones i nenes que encara romanen ocultes i invisibilitzades, especialment el tràfic amb finalitats d’explotació en el treball de la llar, el tràfic per a matrimonis forçats i el tràfic per a la criminalitat forçada.

Actualment Proyecto Esperanza i SICAR cat desenvolupen una segona part d’aquest projecte, que continuarà fins a finals del 2022.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies