Guerra a Ucraïna, una mirada des de les institucions i entitats especialitzades

Gairebé sis milions de persones han fugit d’Ucraïna des de finals de febrer, quan es va produir la invasió de l’exèrcit rus. Ens trobem davant d’una situació de desplaçament massiu de població, que afecta principalment a dones i a nens i nenes, així com a persones d’edat avançada.

La inestabilitat i l’agitació creades per la guerra són terreny fèrtil per als traficants de persones, que busquen explotar la situació de vulnerabilitat en què es troben les persones desplaçades internes i refugiades a països tercers. A aquest escenari s’hi uneix el fet que, ja abans de la invasió russa, Ucraïna era un país d’origen significatiu per a casos de tràfic de persones; el conflicte actual ha exacerbat aquesta situació.

Encara que encara és aviat per quantificar la magnitud real de la situació, les primeres setmanes transcorregudes des de l’inici de la guerra a Ucraïna han mostrat possibles casos de tràfic de persones, i les entitats especialitzades han començat a rebre sol·licituds de suport a possibles víctimes de tràfic , tant a països limítrofs com a altres països europeus.

El context és fluid i canviant, però en vista que el conflicte no sembla que s’acabi aviat, és possible preveure que la situació de risc i vulnerabilitat es mantindrà i, fins i tot, incrementarà al llarg dels propers mesos, a mesura que les persones refugiades s’enfrontin a la necessitat d’establir-se durant més temps a altres països europeus i comencin a accedir al mercat laboral.

Els darrers mesos han mostrat com el nexe entre conflictes bèl·lics i tràfic de persones s’ha col·locat a l’agenda pública per primera vegada d’una manera central i clara. Tant les autoritats regionals europees com les autoritats nacionals i les organitzacions de la societat civil especialitzades han estat conscients des del primer moment de la vulnerabilitat al tràfic de les persones que fugen d’Ucraïna.

El 4 de març de 2022 es va activar per primera vegada la Directiva Europea de Protecció Temporal, que concedeix protecció temporal als nacionals ucraïnesos i als ciutadans de fora de la UE que residien permanentment a Ucraïna abans de la guerra i que van fugir del país després del 24 de febrer del 2022, i permet als Estats Membre ampliar aquesta protecció a altres categories de persones, com, de fet, va fer l’Estat Espanyol.

Documents sobre riscos i vulnerabilitats

A més, en aquests mesos, s’han anat publicant diferents documents que tenen com a objectiu facilitar la comprensió dels riscos i vulnerabilitats de les persones que fugen del conflicte a Ucraïna al tràfic, així com proposar àrees d’acció conjunta:

  • La Strada Internacional/Freedom Fund – Avaluació ràpida dels riscos i les llacunes en la resposta al tràfic de persones. Aquest informe, elaborat entre els mesos de març i abril en base a entrevistes en profunditat amb persones que treballen en organitzacions especialitzades sobre el terreny (inclosos voluntaris, traductors, refugiats i desplaçats), una visita a Polònia, i les respostes a un qüestionari, incloses les de Proyecto Esperanza i SICAR cat, pretén oferir una avaluació ràpida dels riscos de tràfic d’éssers humans i explotació creats pel conflicte a Ucraïna i les llacunes de l’actual resposta a la tràfic de persones, per tal de determinar les accions a dur a terme per reduir i prevenir el tràfic abans que sigui massa tard.

L’informe identifica una sèrie de factors que augmenten la vulnerabilitat de les persones al tràfic, i inclou recomanacions sobre aquells àmbits prioritaris d’actuació per fer front als riscos reals i potencials del tràfic i l’explotació.

El Pla s’articula al voltant de cinc objectius:

  • Reforçar la conscienciació sobre els riscos del tràfic d’éssers humans i crear línies d’ajuda específiques.
  • Reforçar la prevenció contra el tràfic d’éssers humans.
  • Millorar la resposta policial i judicial al tràfic d’éssers humans.
  • Millorar la identificació primerenca, el suport i la protecció de les víctimes del tràfic d’éssers humans.
  • Abordar els riscos del tràfic d’éssers humans a països no pertanyents a la UE, especialment a Ucraïna i Moldàvia.

La Guia aborda una àmplia gamma de qüestions, com ara el registre de persones que fugen de la guerra i l’establiment de rutes segures per fer-ho, l’assistència immediata i la integració, la informació i la sensibilització, la detecció de possibles víctimes i de tràfic entre persones refugiades i desplaçades internes, així com la cooperació, la coordinació i la recollida de dades.

A més, l’organització Stop the Traffik ha organitzat una campanya en dues fases (“TRAVEL SAFE, STAY SAFE” i “TRAVEL SAFE, WORK SAFE”) que busca proporcionar informació i consells pràctics a les persones ucraïneses que busquen refugi, i feina, de forma segura. Proyecto Esperanza i SICAR cat han donat suport a aquesta campanya proporcionant les seves dades de contacte, inclòs el telèfon 24 hores.