Avanços en el projecte europeu TIATAS

SICAR cat i Proyecto Esperanza continuen avançant en la seva participació com a partners en el projecte europeu Iniciativa transnacional contra el tràfic de personesen el context dels sistemes d’asil” (TIATAS per les sigles en anglès), que es desenvoluparà fins al juny del 2023.

En concret, avui han participat en una reunió de seguiment del projecte, juntament amb les altres entitats sòcies. La trobada ha servit per enfortir la coordinació, la sinergia i el treball conjunt dels diferents eixos del projecte.

Aquesta iniciativa, que es duu a terme en països que reben un gran nombre de persones Nacionals de Tercers Països (NTP), pretén millorar la situació de les persones refugiades i migrants que són víctimes de tràfic de persones, mitjançant la identificació primerenca i l’accés a suport integral per a la recuperació.

El projecte inclou tres punts d’entrada importants a la Unió Europea, Grècia, Itàlia i Espanya, i un dels principals països de destinació, Alemanya, a través de la creació d’un consorci format per les entitats especialitzades següents: ARSIS (Grècia), BeFree (Itàlia), Dedalus (Itàlia), IRC Alemanya, (líder del projecte), Proyecto Esperanza (Espanya), SICAR cat (Espanya) i STOP (Alemanya).

Punt de partida  

La manca d’identificació de víctimes de tràfic entre les persones sol·licitants d’asil, així com la ineficàcia dels sistemes de derivació transnacional de les víctimes de tràfic nacionals de tercers països (que són, fonamentalment informals i no segueixen un procediment estàndard unificat) han estat identificats com a barreres en l’accés a drets per part de les víctimes de tràfic.

Objectius i activitats

El projecte TIATAS, finançat pel Fons de Migració i Asil de la Unió Europea (AMIF,) es duu a terme des del gener del 2022 fins al juny del 2023 i està articulat al voltant de quatre grans eixos:

  • Coordinació i Gestió que permetrà a totes les entitats participants treballar en sinergia sota el lideratge d’IRC-Alemanya.
  • Enfortiment de les capacitats de treballadors en primera línia, que se centrarà en l’elaboració d’eines, directrius i procediments comuns per enfortir els drets en el marc de les derivacions transnacionals de víctimes de tràfic, així com en la formació de treballadors de primera línia ( a centres de recepció de migrants, per exemple) i operadors del sistema d’asil.
  • Millora de l’accés a serveis (derivacions transnacionals i locals), comunicació i informació, que permetrà l’avaluació individual de necessitats i riscos, així com la derivació segura de víctimes de tràfic de tercers països a entitats especialitzades. 
  • Difusió de bones pràctiques, materials i Incidència TIATAS, que permetrà compartir bones pràctiques, aprenentatges i recursos mitjançant un Blog i una Newsletter. El projecte acabarà amb la publicació d‟un informe final, així com la celebració d‟una conferència TIATAS.

Aquest document va ser finançat pel Fons d´Asil, Migració i Integració de la Unió Europea. El contingut d’aquest document només representa l’opinió de l’autor i és de la seva responsabilitat exclusiva. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que es pugui fer de la informació que conté.