#TambeEsTrafic, de nou reconegut com a bona pràctica

Entre el juliol del 2019 i el juny del 2021, Proyecto Esperanza i SICAR cat van dur a terme el projecte “Speaking Out #TambeEsTrafic, per a la protecció de les víctimes de tràfic de persones per a tots els fins d’explotació”, l’objectiu del qual va ser influir sobre la normativa, les polítiques públiques i els protocols d’actuació contra el tràfic déssers humans a Espanya, per garantir la protecció i l’accés a drets de les dones i nenes víctimes de tràfic.

El projecte es va centrar especialment en aquells fins d’explotació (treballs o serveis forçats en el treball de la llar, per a la criminalitat forçada i per a matrimonis forçats), que han estat invisibilitzats i infradetectats. Per això va analitzar la legislació existent, va realitzar un estudi de casos, va oferir formació a agents clau en els sectors públics i privats i va dur a terme accions de sensibilització i incidència.

Speaking Out #TambeEsTrafic va ser finançat per l’organització filantròpica privada Porticus, establerta el 1995. Aquest projecte es va emmarcar al programa “Reforç dels sistemes de suport i protecció de les víctimes de tràfic de persones a Europa”, liderat per Porticus a Europa, que es va desenvolupar des de l’1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del 2021, i en què van participar 27 organitzacions de 8 països a través de 28 projectes.

La consultora holandesa AVANCE va ser contractada per Porticus a Europa per dur a terme l’avaluació del programa europeu. En el marc d’aquesta avaluació es van escollir 4 projectes dels quals es va fer un estudi de cas, l’objectiu del qual era aprofundir en els canvis sistèmics a què van contribuir, així com extreure’n bones pràctiques i lliçons a futur.

Speaking Out #TambeEsTrafic va ser elegit per AVANCE com un dels projectes per fer un estudi de cas. Per això la consultora va dissenyar una metodologia que incloïa una sèrie de reunions i dos seminaris conjunts entre AVANCE i SICAR cat i Proyecto Esperanza, així com una sèrie d’entrevistes per part d’AVANCE a persones clau externes.

Aquest procés, que va tenir lloc al llarg de l’última meitat del 2021 i els primers mesos del 2022, ha donat com a resultat l’informe: Speaking Out. Informe d’estudi del cas pràctic de Proyecto Esperanza i SICAR cat publicat, al març de 2022, tant en castellà com en anglès.

L’estudi de cas del projecte Speaking Out #TambeEsTrafic analitza el perquè i el com del projecte (el punt de partida i la metodologia), inclosa la teoria del canvi que va suposar el seu punt de partida. A més, planteja la qüestió de com va contribuir aquest projecte al canvi sistèmic que buscava (la protecció i l’accés a drets per a dones víctimes de tràfic d’éssers humans per a finalitats menys conegudes i infra detectades). Finalment, l‟estudi de cas analitza algunes bones pràctiques i lliçons apreses.

Des del punt de vista de Proyecto Esperanza i SICAR cat destaquen dues conclusions especialment rellevants:

  • La importància de treballar tant a nivell intern (institucional) com a nivell extern (amb actors clau tant públics com privats) per assolir el canvi sistèmic. L’informe reconeix que una de les claus del projecte Speaking Out #TambeEsTrafic va ser, a més de prioritzar la incidència davant d’actors clau i la seva formació (tenint, a més) una mirada àmplia el concepte “actors clau”), invertir en l’enfortiment de les mateixes entitats que ho duien a terme. Així, una part del projecte es va centrar a reforçar les metodologies, els processos i els procediments d’incidència conjunta tant de SICAR cat com de Proyecto Esperanza, i a més, de la mateixa Congregació Religiosa Adoratrius, a la qual les dues entitats pertanyen.

  • El valor afegit per a la incidència que suposa la connexió entre aquesta i l’assistència i suport a víctimes i supervivents de tràfic de persones. La incidència és molt més eficaç, afirma l’informe, quan es basa en experiències i anàlisis ancorades a la realitat diària. Aquesta connexió aporta coneixement, legitimitat i credibilitat, autenticitat i implicació personal i oportunitats de treball directe amb actors clau públics i privats.