Comunicat sobre matrimonis forçats de No Acepto

Com a part de la Xarxa de Treball No Acepto, SICAR cat ha signat el comunicat conjunt que aquesta ha elaborat i ha enviat a diverses institucions públiques sobre els matrimonis forçats:


Des de la Xarxa de treball sobre els matrimonis forçats a Espanya REIVINDIQUEM que aquesta problemàtica no sigui una realitat oculta. És important que es parli dels matrimonis forçats que hi ha a Espanya i deixi de tractar-se com una cosa aïllada i aliena. Les institucions públiques han d’apostar per visibilitzar la problemàtica i proporcionar mesures civils i socials que reforcin la independència i autonomia de les dones. A causa de ‘especial complexitat de la problemàtica l’abordatge penal esdevé insuficient.

Comunicat No Acepto

Fa uns mesos, No Acepto ja va remetre un comunicat a diferents institucions públiques, presentant la Xarxa de treball sobre els matrimonis forçats a Espanya i la seva missió.


De nou, ha realitzat un enviament de comunicacions a les diferents institucions públiques on, a més, les convida a col·laborar en la visibilització de la problemàtica dels matrimonis forçats mitjançant amb la publicació, a les xarxes públiques institucionals, d’imatges i missatges del material de sensibilització de No Accepto.


Els matrimonis forçats poden ser una finalitat de tràfic de persones sempre que el matrimoni forçat inclogui els elements que defineixen el tràfic d’éssers humans:


  • l’acte pot ser la transferència o recepció d’una persona,
  • els mitjans poden incloure engany, amenaces o coerció
  • el propòsit pot ser l’explotació sexual i / o la servitud

SICAR cat i Proyecto ESPERANZA han aprofundit en aquesta finalitat d’explotació a través del projecte #TambeEsTrafic, que inclou l’anàlisi de casos que han atès les dues entitats.