Matrimonis forçats

Els matrimonis forçats són una greu violació de Drets Humans. Es produeixen sense el consentiment vàlid de, com a mínim, una de les parts contraents, per la intervenció de terceres persones, generalment de l’entorn més proper.


Amb motiu de la Directiva 2011/36 / EU, en l’article 177 bis del Codi Penal, es va tipificar expressament el matrimoni forçat com a finalitat del tràfic persones. Per ser considerat com a tal, han de donar-se els mitjans comissius del tràfic d’éssers humans (TEH), és a dir, la captació, el trasllat i l’explotació


Al llarg de la seva trajectòria, SICAR cat ha atès algunes dones víctimes de tràfic per a matrimonis forçats. Aquesta finalitat d’explotació, a l’igual que el treball forçat i la criminalitat forçada, està infradetectada i invisibilitzada a l’Estat espanyol i és objecte d’estudi de el projecte #TambeEsTrafic, en aliança amb Proyecto ESPERANZA.


D’altra banda, el 2018, com a entitat especialitzada en TEH, SICAR cat va participar en l’estudi “NO ACEPTO” Aproximación a los matrimonios forzados en España desde la mirada de las y los profesionales de la Comunidad de Madrid y Cataluña, que ha derivat en una Plataforma de la qual forma també part.