Millora de les respostes al tràfic en contextos de conflicte armat

El passat 20 de desembre el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar la Llei Orgànica 13/2022, del 20 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, amb l’objectiu d’agreujar les penes previstes per als delictes de tràfic d’éssers humans d’aquelles víctimes desplaçades per un conflicte armat o una catàstrofe humanitària.

Aquesta modificació, que va entrar en vigor l’endemà de la publicació, consisteix en la introducció d’una nova modalitat agreujada a l’apartat 4 de l’article 177 bis de la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, de de manera que quan “la víctima sigui una persona la situació de vulnerabilitat de la qual hagi estat originada o agreujada pel desplaçament derivat d’un conflicte armat o una catàstrofe humanitari”, s’incrementarà la pena imposada si s’escau pel delicte de tràfic de persones comès.

El motiu d’aquesta modificació es deu principalment a la situació derivada del conflicte armat a Ucraïna, un desastre humanitari que, com sol passar, ha comportat el desplaçament forçat de milions de persones amb destinació a diversos països d’Europa, incloent-hi Espanya.

En un context bèl·lic, les persones que en fugen són susceptibles de protecció internacional. A causa de la urgència de la seva necessitat de sortir del país, però, es poden veure obligades a recórrer a tractants com el seu únic mitjà per fugir, en trobar-se, per exemple, sense documents de viatge o identitat. A més, quan arriben al seu destí, poden trobar-se amb situacions de discriminació, restriccions a la llibertat de moviment i circulació, o tenir accés limitat a l’assistència humanitària o altres sistemes de suport. Totes aquestes circumstàncies incrementen el risc d’esdevenir víctimes de tràfic.

Per aquests motius, les persones refugiades i sol·licitants d’asil (especialment dones, nenes i nens) són considerades com a col·lectiu altament vulnerable al tràfic en diferents etapes de la seva fugida, i fins i tot una vegada han assolit el seu destí.

La modificació del codi penal suposa un avenç a l’hora de reconèixer la gravetat del tràfic en col·lectius especialment vulnerables com els sol·licitants d’asil i les persones refugiades. Tanmateix, més enllà de reforçar i millorar la persecució del delicte, és igualment necessari extremar les mesures de prevenció i protecció a víctimes potencials, per evitar situacions d’abús i explotació, així com millorar la detecció primerenca d’indicis al llarg del procés de fugida.

En aquest sentit, SICAR cat i Proyecto Esperanza continuem avançant en la nostra participació com a partners en el projecte europeu “Iniciativa transnacional contra el tràfic en el context dels sistemes d’asil” (#TIATAS per les sigles en anglès), que té com a principal objectiu millorar la detecció d’indicis de tràfic entre el col·lectiu de sol·licitants d’asil mitjançant la:

  1. Capacitació i formació a actors clau, com a professionals de centres de recepció de migrants i operadors del sistema d’asil.
  2. Elaboració d’eines, directrius i procediments comuns per millorar, si cal, la derivació segura i l’accés a serveis de les víctimes de tràfic a altres països de la Unió Europea en casos transnacionals.

D’acord amb el segon dels objectius esmentats, la Comissió Europea acaba de proposar la creació d’un Mecanisme Europeu de Derivació com a part del procés d’actualització de la Directiva Europea contra el tràfic 2011/36.

A nuestro entender, esta medida debería asegurar la derivación de víctimas de trata a otros países en condiciones seguras. La posible derivación debería realizarse en base a sus necesidades específicas, incluyendo la centralidad de su seguridad y protección, y, por lo tanto, aplicando el principio de “non refoulement”, cuando la derivación pueda suponer un alto riesgo de ser nuevamente víctima de trata, o cuando su devolución no sea segura y sostenible.

Al nostre entendre, aquesta mesura hauria d’assegurar la derivació de víctimes de tràfic a altres països en condicions segures. La possible derivació hauria de realitzar-se en base a les seves necessitats específiques, incloent-hi la centralitat de la seva seguretat i protecció, i, per tant, aplicant el principi de non refoulement, quan la derivació pugui suposar un alt risc de ser novament víctima de tràfic , o quan la seva devolució no sigui segura i sostenible.

Aquest document va ser finançat pel Fons d´Asil, Migració i Integració de la Unió Europea. El contingut d’aquest document només representa l’opinió de l’autor i és de la seva responsabilitat exclusiva. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

Comunicat d’avaluació i proposta de revisió de la directiva europea contra el tràfic

La Comissió Europea va presentar aquest dilluns una proposta d’actualització de la Directiva relativa a la Prevenció i la lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes (2011/36/EU).

La Directiva relativa a la Prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes (2011/36/EU) ha estat, i continua sent, un instrument fonamental en l’abordatge del tràfic d’éssers humans, no només a nivell regional, sinó també a nivell nacional, ja que obliga tots els Estats Membres a aplicar un enfocament integral i de drets humans en el desenvolupament i implementació de les seves polítiques públiques contra el tràfic.

L’abril del 2021, la Comissió Europea va presentar l’Estratègia de la UE de Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (2021-2025), que incloïa, com una de les seves accions clau, l’avaluació i la possible revisió de la Directiva 2011/36 contra el tràfic d’éssers humans. Aquesta anàlisi ha involucrat diversos actors i ha consistit en entrevistes, elaboració d’informes i reunions. Tant Proyecto Esperanza com SICAR cat hem participat activament en aquest procés fent arribar les nostres aportacions i propostes que podeu veure en aquest comunicat:

Comunicat d’Adoratrices sobre l’avantprojecte de llei contra el tràfic de persones

Avui, 19 de desembre del 2022, Adoratrices ha fet arribar al Ministeri de Justícia les seves
aportacions a l’Avantprojecte de Llei Orgànica integral contra el tràfic i l’explotació d’éssers humans. Aquest Avantprojecte de Llei va ser aprovat en primera volta pel Consell de Ministres el 29 de
novembre passat. Després d’aprovar-lo, es va iniciar el dia 7 de desembre el termini de set dies hàbils
per presentar aportacions a través del tràmit d’Audiència Pública.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies