Comunicat d’avaluació i proposta de revisió de la directiva europea contra el tràfic

La Comissió Europea va presentar aquest dilluns una proposta d’actualització de la Directiva relativa a la Prevenció i la lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes (2011/36/EU).

La Directiva relativa a la Prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes (2011/36/EU) ha estat, i continua sent, un instrument fonamental en l’abordatge del tràfic d’éssers humans, no només a nivell regional, sinó també a nivell nacional, ja que obliga tots els Estats Membres a aplicar un enfocament integral i de drets humans en el desenvolupament i implementació de les seves polítiques públiques contra el tràfic.

L’abril del 2021, la Comissió Europea va presentar l’Estratègia de la UE de Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (2021-2025), que incloïa, com una de les seves accions clau, l’avaluació i la possible revisió de la Directiva 2011/36 contra el tràfic d’éssers humans. Aquesta anàlisi ha involucrat diversos actors i ha consistit en entrevistes, elaboració d’informes i reunions. Tant Proyecto Esperanza com SICAR cat hem participat activament en aquest procés fent arribar les nostres aportacions i propostes que podeu veure en aquest comunicat: