Comunicat d’Adoratrices sobre l’avantprojecte de llei contra el tràfic de persones

Avui, 19 de desembre del 2022, Adoratrices ha fet arribar al Ministeri de Justícia les seves
aportacions a l’Avantprojecte de Llei Orgànica integral contra el tràfic i l’explotació d’éssers humans. Aquest Avantprojecte de Llei va ser aprovat en primera volta pel Consell de Ministres el 29 de
novembre passat. Després d’aprovar-lo, es va iniciar el dia 7 de desembre el termini de set dies hàbils
per presentar aportacions a través del tràmit d’Audiència Pública.