Tercer informe de la Comissió Europea sobre els avenços en la lluita contra el tràfic

El passat 20 d’octubre la Comissió Europea va publicar el seu tercer informe sobre els avenços realitzats en la lluita contra el tràfic d’éssers humans, que cobreix el període 2017-2019.


Aquest text identifica patrons i desafiaments clau per abordar el tràfic d’éssers humans (TEH), proporciona una anàlisi d’estadístiques i descriu els resultats de les accions contra el tràfic dutes a terme en el marc de la Unió Europea.


Per a la realització d’aquest tercer informe, s’han tingut en compte, entre d’altres, la informació que han proporcionat els relators Nacionals dels Estat Membre i les contribucions de les organitzacions de la Societat Civil. SICAR cat i Proyecto ESPERANZA, delegacions d’Adoratrius, han participat en el procés d’elaboració d’aquest tercer informe i han aportat les seves valoracions i preocupacions, a través de diferents mecanismes que han inclòs la participació en informes i entrevistes.


Aquest tercer informe es va presentar durant la sessió conjunta de la Xarxa de Relators Nacionals i / o Mecanismes Equivalents de la Unió Europea i la Plataforma de la Societat Civil de la UE contra el tràfic d’éssers humans, de la qual tant SICAR cat com Proyecto ESPERANZA.


Segons aquest text:


• Durant el 2017 i el 2018 es van registrar a la UE un total de 14.145 víctimes de tràfic de persones.

• En aquest període, les dones i les nenes han continuat sent les principals víctimes registrades (72%).

• Gairebé la meitat de les víctimes registrades (49%) van ser ciutadans membres de països de la UE. Més d’un terç (34%) de les víctimes van ser traficades en el propi país.

• L’explotació sexual segueix sent la finalitat més comuna de tràfic de persones (60% de les víctimes registrades). El 92% de les víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual registrades van ser dones i nenes.

• El 15% de totes les víctimes de tràfic registrades a l’UE van ser-ho amb fins d’explotació laboral. El 68% de les víctimes de tràfic amb aquesta finalitat d’explotació registrades van ser homes víctimes de tràfic especialment en sectors com l’agricultura i la construcció.

• En aquests anys s’ha constatat un increment del nombre de dones víctimes de tràfic explotades en el treball de la llar en treball domèstic, en les tasques de cures i en el sector de la neteja.


En aquest sentit, el projecte #TambeEsTrafic, que ha posat en marxa SICAR cat i Proyecto ESPERANZA cerca visibilitzar el tràfic amb fins d’explotació laboral en el treball de la llar, el tràfic per a la comissió d’activitats delictives i el tràfic per a matrimonis forçats, totes elles finalitats de tràfic que són una realitat a la Unió Europea, però que però que romanen ocultes a Espanya amb l’objectiu de garantir la protecció de totes les víctimes i el seu accés a drets.


El tercer informe es complementa amb dos documents molt més extensos que ofereixen una visió més detallada, completa i fonamentada de les principals conclusions presentades en el mateix.

El primer d’ells se centra en l’anàlisi de tendències recents en el marc del tràfic d’éssers humans (inclòs una anàlisi de l’impacte de la pandèmia a causa de la COVID 19, així com de la intersecció entre Tràfic, Asil i Migració, identificació de víctimes i el seu accés a drets, inclòs el dret a la justícia), mentre que el segon aporta una anàlisi estadística sobre el tràfic d’éssers humans a Europa en els últims dos anys.