Protocol de Palerm: Observacions finals de la Relatora sobre TEH

SICAR cat, juntament amb altres organitzacions de la societat civil, s’ha adherit a les observacions finals que Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre el tràfic de persones, especialment dones i nens de Nacions Unides, va fer en el tancament dels webinaris de celebració del Protocol de Palerm.


Aquest conjunt de conferències es van organitzar els dies 29-30 de juny i 13-14 de juliol del 2020 per commemorar el 20 aniversari del Protocol per a prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i nens, que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, conegut com a Protocol de Palerm.


Al llarg de el document, Giammarinaro reconeix els enormes avenços en matèria de prevenció del tràfic d’éssers humans (TEH), així com en protecció i assistència a les seves víctimes. Tot i això, lamenta que, en la majoria de les legislacions i polítiques públiques contra el tràfic de persones, preval un enfocament centrat en la persecució del delicte i en el control de la migració, en comptes d’un basat en drets humans.


A més, recorda que les organitzacions de la societat civil han establert pràctiques innovadores a tot el món, basades en l’apoderament de les persones víctimes de tràfic de persones a través de l’atenció mèdica, el suport psicològic, l’assessorament i la representació legal, l’educació, la capacitació i l’ajuda per a inserir-se laboralment.


Maria Grazia Giammarinaro s’acomiada del seu mandat com a Relatora especial plantejant 12 recomanacions, dirigides a futurs actors clau (com governs i empresaris), que reforcen la centralitat dels drets humans de les persones traficades en la prevenció del tràfic de persones, així com en la protecció i assistència a les víctimes de TEH amb tots els fins d’explotació.


Finalment, les organitzacions de la societat civil estan convidades a donar suport aquestes observacions finals contactant a: info@lastradainternational.org