Nova aliança: Programa Ödos

SICAR cat, a través d’un conveni, ha formalitzat la seva entrada al Programa Ödos, que està format per entitats de diversos àmbits amb presència a Espanya, el Marroc i França i que lidera la Fundación Emet Arco Iris.

Què fa Ödos

Moltes dones subsaharianes accedeixen per vies no habilitades a costes espanyoles, Ceuta o Melilla, amb menors de curta edat o embarassades. La majoria han estat víctimes de violències de gènere en origen o/i en trànsit i algunes també presenten indicis de tràfic de persones. Per a moltes d’elles, Espanya és un país de trànsit ja que el seu projecte migratori és continuar cap a altres països d’Europa, especialment França.

El centre Ödos de primera acollida, en col·laboració amb Serveis Socials de Montilla (Andalusia), aconsegueix que les famílies facin una parada i romanguin una mitjana de tres mesos al centre. Durant aquest període, l’equip d’Ödos treballa la prevenció secundària de tràfic de persones, la protecció internacional i la protecció de la infància. A més, ofereix una alternativa segura a Espanya a aquelles dones que decideixen quedar-se, gràcies a la col·laboració amb altres entitats socials, que formen part de el programa, com SICAR cat a partir d’ara.

Per la seva banda, la col·laboració de SICAR cat es concreta en:

  • Formació en tràfic de persones a les entitats del programa.
  • Oferir una alternativa segura de vida a dones amb indicadors tràfic de persones i els menors que les acompanyen que es plantegin quedar-se a Espanya, a través d’acollida fase 2.
  • Consulta del centre Ödos a SICAR cat sobre casos concrets.
  • Articulació i vincles amb altres entitats que ajudin a aquestes dones en ciutats europees de destinació o de trànsit a l’Àfrica.
  • Col·laboració en qüestions de comunicació i incidència de les accions i resultats de el programa Ödos i propostes.