Més de 3.100 intervencions durant l’Estat d’Alarma

Després de la finalització de l’Estat d’Alarma, que va comprendre entre el 14 de març del 2020 fins el 21 de juny, SICAR cat fa balanç de les seves actuacions, durant aquest període marcat per la crisi sanitària del coronavirus.


Al llarg d’aquests mesos, l’equip professional, en condicions de seguretat, ha treballat per garantir l’accés a drets de totes les víctimes de tràfic de persones. En total, ha atès 190 dones i 16 menors, vinculats a unitats familiars, i ha fet 3.155 intervencions relatives al Servei d’Orientació i a l’Atenció Integral, que inclou el Servei Jurídic, el Servei Sociolaboral i el Servei Educatiu.


La situació d’emergència sanitària ha suposat un esforç també en termes d’adaptació, flexibilitat i creativitat de l’equip per permetre la continuïtat i la qualitat de l’atenció integral a les usuàries, malgrat les dificultats del context

Equip d’Atenció Integral

Amb la finalitat d’atendre totes les peticions, el Servei d’Orientació ha mantingut actiu el telèfon d’Emergència 24 hores i ha intervingut 131 vegades en relació amb 21 dones que, actors clau han detectat com a víctimes o potencials víctimes de tràfic d’éssers humans.


Atenció Integral


El Servei de Sociolaboral, que facilita l’accés als recursos que contribueixen a la millora de la qualitat de vida de les usuàries (Allotjament, Atenció social, Formació i Treball, Retorn voluntari, Atenció social i de Salut) ha donat resposta a 185 dones i ha realitzat 1.531 intervencions.


L’ocupació de les places disponibles dels 12 dispositius d’allotjament propis ha estat del 83%, mentre que s’han facilitat 14 ajudes econòmiques per al pagament de lloguers externs.


Algunes dones ja es trobaven en una situació de gran vulnerabilitat i ara aquesta s’ha agreujat: dificultats en la tramitació de sol·licituds de prestacions socials ja previstes per no poder tramitar-les o per inseguretat pel que fa a la documentació; dificultats per accedir o mantenir-se en el mercat de treball que s’incrementen per la inseguretat pel que fa a documentació

Equip d’Atenció Integral

En aquest sentit, 23 dones, que ja havien estat donades de baixa del programa a l’haver acabat la seva recuperació feia temps, han contactat de nou amb l’entitat al trobar-se en situació de vulnerabilitat sobrevinguda per coronavirus.


Finalment, el Servei Jurídic ha atès les demandes de 72 dones i ha realitzat 426 intervencions. Durant les primeres setmanes, es va observar gran inseguretat jurídica respecte a la documentació de persones estrangeres fins que es van adoptar acords pel que fa a la seva vigència durant la crisi sanitària.