L’esclavitud, vigent al món, amb finalitats fortament feminitzades i invisibilitzades

SICAR cat i Proyecto ESPERANZA, tots dos projectes de Adoratrius, assenyalen avui, en una nota de premsa, que, tot i que l’esclavitud va ser la primera violació de Drets Humans que va suscitar una àmplia preocupació internacional, segueix, a dia d’avui, vigent i ha evolucionat cap a altres formes, com el treball forçat o el tràfic d’éssers humans (TEH), que inclou finalitats d’explotació fortament feminitzades.

Ambdós projectes, amb una àmplia experiència en atenció integral a víctimes de TEH, han donat resposta, en els últims anys, a dones que han estat víctimes d’aquest delicte amb finalitats infradetectades al nostre país i fortament marcades pel gènere: tràfic amb fins d’explotació sexual en pornografia, esclavitud sexual, matrimonis forçats, gestació de nadons per a la seva posterior venda o adopció il·legal, criminalitat forçada, explotació laboral en l’ocupació de la llar.


En aquesta mateixa línia, WalkFree calcula que les dones i nenes representen el 71% de totes les víctimes d’esclavitud moderna al món, de manera que és fonamental aplicar la mirada de gènere a l’hora d’abordar-la. Com més gran és la bretxa de gènere en salut, educació i en l’economia, major prevalença té l’esclavitud moderna, conclou.


Rosa Cendón, coordinadora de Relacions Institucionals i Incidència de SICAR cat, afegeix: El tràfic amb finalitat d’explotació laboral en el treball de la llar i el tràfic per a la celebració de matrimonis forçats són formes de tràfic que tenen una incidència desproporcionada en dones i nenes i, per tant, suposen formes de violència contra la dona per raons de gènere .