Arriba el TIP Report 2022

Com cada mes de juliol, el Departament d’Estat dels Estats Units ha publicat una nova edició del TIP Report (Trafficking in Persons Report), l’informe que analitza el tràfic de persones a més de 180 països, entre ells Espanya. Per la seva banda, SICAR cat, com a entitat especialitzada en tràfic a Catalunya, ha tornat a participar com a informant i es va reunir amb el Consolat dels Estats Units, a Barcelona, a principis d’any.

Segons l’informe, a Espanya, els traficants exploten víctimes estrangeres i, en menor mesura, víctimes espanyoles en territori estatal i a l’estranger.

El tràfic de persones amb fins d’explotació laboral continua amb poques identificacions i les autoritats informen que la pandèmia va augmentar la vulnerabilitat de les persones treballadores i va contribuir a l’augment del tràfic laboral el 2020 i el 2021, especialment en l’agricultura, el treball domèstic i el cultiu de cànnabis a Catalunya.

A més, el 2022, les persones refugiades ucraïneses, sobretot dones, nens i nenes que fugen de la guerra, són vulnerables al tràfic.

Pel que fa a recomanacions, el TIP Report aconsella que Espanya, per al període 2022-2023, prengui les mesures següents:

 • Augmentar la implementació dels protocols d’identificació de víctimes nacionals i de derivació, i la formació per a funcionaris de primera línia pel que fa a la identificació de víctimes especialment vulnerables.
 • Augmentar les investigacions, els judicis i les condemnes per delictes de tràfic, en particular per a treballs forçats.
 • Permetre la identificació formal de víctimes sense requerir la interacció de les forces de l’ordre.
 • Permetre la identificació formal de víctimes i la seva derivació per part d’entitats diferents de la policia, incloent-hi inspectors de treball, personal encarregat dels casos d’asil, professionals sanitaris, treballadors socials i ONG.
 • Ampliar els centres d’atenció a les víctimes a totes les comunitats autònomes.
 • Augmentar la protecció de treballadors implementant regulacions fortes i de supervisió de companyies de contractació, amb mesures policials eficaces.
 • Seguir incrementant els recursos de protecció de testimonis a disposició de les víctimes i testimonis especialitzats, incloent-hi l’augment de les mesures de seguretat i considerant mesures per protegir-ne les identitats.
 • Augmentar els recursos, incloent-hi el personal assignat, de l’oficina del Relator Nacional i considerar fer-ho independent.
 • Augmentar la protecció i seguretat dels menors migrants no acompanyats davant dels traficants que operen als centres de detenció d’immigrants o als centres de menors del govern.
 • Formar fiscals i jutges i jutgesses en tràfic de persones, amb un enfocament centrat en les víctimes per a l’aplicació de la llei.
 • Millorar els mecanismes de compensació de l’Estat, incloent-hi la redistribució de béns confiscats als traficants.
 • Augmentar la participació de supervivents, incloent-hi l’establiment de mecanismes accessibles per rebre i proporcionar compensació per les contribucions de supervivents al crear polítiques, programes i cursos de formació.
 • Millorar la coordinació interministerial del govern amb una resposta multidisciplinària efectiva contra el tràfic de persones.