Adoratrius: visita del GRETA a Espanya

Una delegació del Grup d’Expertes i Experts contra el tràfic de persones del Consell d’Europa (GRETA) ha visitat Espanya entre el 4 i el 8 de juliol, en el marc de la III Ronda d’Avaluació de la implementació del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (Conveni de Varsòvia) per part d’Espanya.

La delegació, composta per Helga Gayer, Presidenta del GRETA, i Don Francesco Curcio, membre del GRETA (tots dos han estat nomenats relators de l’avaluació d’Espanya) i dos membres del Secretariat del GRETA s’han reunit al llarg de la setmana amb diferents actors clau en la lluita contra el tràfic, tant de la Societat Civil, com de les autoritats nacionals, autonòmiques i locals. A més de Madrid, la delegació visitarà Catalunya i Andalusia.

La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), integrada per 33 organitzacions de la societat civil, va preparar i enviar al GRETA al març un informe d’anàlisi per contribuir a la tercera ronda d’avaluació a Espanya, on s’exposaren els punts principals de preocupació i recomanacions, així com un informe complementari sobre la necessitat d’adoptar una Llei Integral contra el Tràfic de Persones per a totes les finalitats dexplotació.

Així mateix, la Red ha tingut un paper fonamental en l’organització del primer dia de la visita del GRETA a Madrid, així com en l’organització dels viatges a Andalusia i Catalunya. Les entitats de la Societat Civil especialitzades en la lluita contra el tràfic de persones, en el marc de la RECTP, s’han reunit amb la delegació del GRETA a Madrid el dia 4, a Andalusia el dia 7 i a Catalunya el dia 8.

Representants d’Adoratrius han participat activament en la preparació i la celebració d’aquestes reunions i han tingut l’oportunitat d’exposar, juntament amb altres organitzacions, la perspectiva de les entitats especialitzades sobre el context del tràfic a Espanya, així com els avenços que s’han produït en els darrers anys, les dificultats que encara persisteixen i les seves recomanacions per superar-les. El focus d‟aquesta ronda d’avaluació és l‟accés a la justícia i els recursos efectius per a les persones que han patit tràfic.

Des d’Adoratrius reconeixen els importants avenços que s’han produït en aquesta àrea els darrers anys; tanmateix, també entenen que, malgrat el reconeixement formal i legal dels seus drets, les víctimes de tràfic d’éssers humans per a qualsevol finalitat d’explotació continuen afrontant nombroses barreres i obstacles en l’accés efectiu a drets com el dret a la informació, a la identificació, a l’assistència, a la protecció i a no ser castigades per aquells delictes que hagin pogut cometre com a conseqüència de la situació de tràfic a què han estat sotmeses, així com a la reparació integral, i a obtenir una autorització de residència i treball en cas de ser víctimes estrangeres.

A més, agraeixen al GRETA l’espai donat a la societat civil en el marc de la Red Española Contra la Trata de Personas, i estaran atentes a l’anàlisi i a les recomanacions que resultin d’aquesta ronda d’avaluació per implementar-les adequadament.