30 de juliol: Dia Mundial contra el tràfic de persones

Amb motiu del 30 de juliol, Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, des de SICAR cat i Proyecto Esperanza, tots dos projectes d’Adoratrius especialitzats en el suport integral a persones víctimes de tràfic, recorden que les Nacions Unides, defineix el tràfic de persones com un delicte greu transnacional que atenta contra els drets humans.

La globalització, com a fenomen econòmic, ha contribuït a generar un mercat transnacional basat en la idea que els amos del capital i de les mercaderies busquen les condicions més rendibles per reproduir-lo. Això ha facilitat la creació de fronteres difuses entre països i marcs legals locals que es barregen amb els internacionals i que afavoreixen, en molts casos, traficants i xarxes criminals organitzades per a l’explotació de persones, sigui quina sigui la finalitat d’explotació.

Per si no n’hi hagués prou, tal com apunta l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte amb motiu del Dia Mundial contra el Tràfic, l’expansió mundial de l’ús de la tecnologia -intensificada per la pandèmia del COVID-19– ha incrementat el marge d’acció d’aquests criminals, facilitant la captació, el control i l’explotació de persones a través del ciberespai, sobretot aprofitant-se de situacions de crisi i desesperació. Amb això, el component transnacional del tràfic ha assolit una dimensió més gran si és possible, que permet a aquests delinqüents operar a nivell internacional en diferents jurisdiccions i eludir la detecció i la persecució del delicte amb més facilitat.

Internet i les plataformes digitals ofereixen als traficants nombroses eines per reclutar, explotar i controlar les víctimes, i més encara en situacions de crisi com la guerra a Ucraïna en què, davant la desesperació de la població civil, els traficants s’aprofiten del caos i de la pèrdua de les persones -sobretot de les dones i els nens i les nenes- dels sistemes de suport i els seus familiars.

Ja sigui per l’exigència dels traficants, ja sigui per la necessitat de fugir de situacions de perill per a la seva integritat i/o vida, les persones que són víctimes de tràfic o moltes persones potencials víctimes d’aquest delicte, es veuen obligades a traspassar fronteres. Davant d’això, cal enfortir la coordinació i la cooperació transnacional amb l’objectiu de reforçar i millorar la identificació primerenca d’indicis de tràfic i l’accés a suport integral per a la recuperació amb caràcter immediat.

En aquest sentit, tant SICAR cat com Proyecto Esperanza estan duent a terme el projecte europeu “Iniciativa transnacional contra el tràfic en el context dels sistemes d’asil (TIATAS per les sigles en anglès). Aquest projecte té com a objectiu principal reforçar el treball conjunt per a la detecció, identificació primerenca i derivació segura de les víctimes del tràfic de persones migrants i sol·licitants d’asil a recursos especialitzats en el context dels procediments d’asil, d’acord amb els estàndards de la Unió Europea. Les organitzacions sòcies són: STOP (Alemanya), Be Free (Itàlia), ARSIS (Grècia), DEDALUS (Itàlia), Proyecto Esperanza i SICAR cat d’Espanya. El projecte compta amb el finançament de la Comissió Europea.

Davant les múltiples mancances a l’hora detectar i identificar víctimes de tràfic entre les persones migrants i/o sol·licitants d’asil i la manca de mecanismes oficials de derivació transnacional de víctimes de tràfic de tercers països que assegurin i garanteixin el seu accés a drets i, sobretot , la seva protecció i seguretat tant SICAR cat com Proyecto Esperanza s’han centrat en el marc d’aquest projecte en la necessitat de desenvolupar les activitats següents:

  • Elaboració d’acords de col·laboració i estàndards operatius comuns entre les entitats participants de diferents països de la UE que estableixin les bases i els criteris per a la col·laboració en la derivació mútua de casos.
  • Elaboració de guies per a la correcta valoració del risc i les necessitats específiques i individuals de les persones víctimes de tràfic.
  • Formació per a l’enfortiment de les capacitats dels professionals de primera línia que estan en contacte amb la població migrant que és potencial sol·licitant d’asil i amb tots els operadors del sistema d’asil.
  • Elaboració de material didàctic, tant per a la identificació primerenca per part de professionals, com per a l’autoidentificació per part de les pròpies persones potencials víctimes de tràfic.

Per complir els objectius del projecte i desenvolupar aquestes línies de treball s’ha articulat la participació de dones supervivents de tràfic, ateses tant per Proyecto Esperanza com per SICAR cat, per tal de recollir les seves experiències i coneixements en relació amb el procés d’identificació, facilitant un espai on puguin exercir el seu rol com a subjectes actius, titulars de drets i agents de canvi social.