18oct: El nostre paper a Europa

Rol actiu en polítiques que cohesionen la lluita contra el tràfic de dones 

Avui, 18 d’octubre, Dia Europeu contra el Tràfic de persones, Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, delegacions d’Adoratrius, reflexionem sobre la importància de la dimensió europea del nostre treball.

La nostra doble missió (intervenció directa amb dones víctimes i supervivents de tràfic de persones i sensibilització i incidència per tal d’assegurar els drets que els han estat reconeguts) no pot obviar que Europa, on habitem, és una regió complexa i canviant, lloc d’origen, trànsit i destí del tràfic d’éssers humans.

Des de la nostra creació, som conscients de la necessitat de supervisar i de participar en els processos legislatius i normatius per a combatre el tràfic de persones, que es desenvolupen a la Unió Europea, el Consell d’Europa i l’OSCE. A partir d’ells, es modelen i guien les respostes que es donen, posteriorment, a nivell estatal. La nostra presència a Europa ens permet influir en aquests processos, aprendre d’altres organitzacions europees, teixir xarxes i aliances, conèixer amb més profunditat la realitat d’altres països del nostre entorn i unir forces cap a un objectiu comú: l’accés a drets de les persones víctimes i supervivents de tràfic de persones.    

Incidència a Europa 

En els últims anys, hem utilitzat diferents estratègies per fer arribar les nostres posicions, recomanacions i anàlisi a les institucions europees, inclosa la incidència davant la Comissió Europea, eurodiputats espanyols, i intervencions al Parlament Europeu. Per exemple, en el marc de l’avaluació de la Directiva 2011/36 relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i a la protecció de les víctimes i supervivents, o l’enviament de cartes en ocasió del Dia Europeu de les víctimes de delictes. 

Així mateix, hem participat juntament amb la Xarxa Espanyola contra el Tràfic de Persones (RECTP) en l’elaboració d’Informes Alternatius complementaris. Hem tingut, a més, un paper actiu en la interlocució amb el Grup d’Experts contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA), que s’encarrega de supervisar l’aplicació del Conveni de el Consell d’Europa sobre la lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans. Considerem que es tracta d’un instrument fonamental de rendició de comptes per part dels Estats, de manera que ens hem reunit amb membres de GRETA en les seves visites a Espanya i ens hem fet ressò de les seves recomanacions i anàlisi en diferents moments.

Igualment, vam participar en el Comitè Lanzarote que controla el compliment del Conveni deL Consell d’Europa per a la protecció dels nens i les nenes contra l’explotació i l’abús sexual.

Les formacions i les visites d’estudi són una altra manera d’incidir, conèixer, i ampliar les nostres xarxes a Europa. Volem destacar les invitacions que hem rebut per impartir formació a l’Agència Europea per a la Formació Policial (CEPOL), i a actes i formacions organitzats per l’OSCE, així com la realització de visites d’estudi a Alemanya, Itàlia, Bèlgica i Holanda. També hem organitzat jornades per donar a conèixer el marc europeu de lluita contra la tracta de persones i les bones pràctiques existents

Espais de participació a Europa

El nostre treball d’incidència europeu s’articula al voltant de la nostra presència en espais clau de participació, que ens proporcionen la possibilitat d’interactuar amb actors clau, i presentar les nostres anàlisis i posicionaments.

Proyecto Esperanza som part de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil des de la seva creació el 2013. Des del 2019, SICAR cat i Proyecto Esperanza som membres associats de la xarxa La Strada International i SICAR cat pertanyem a la Xarxa de la UE d’advocats i ONGs que proporcionen assistència legal a víctimes de tràfic de persones (EU Lawyers & NGOs providing legal assistance to victims of trafficking Network). 

Finalment, volem destacar la importància de la presència d’Adoratrius a Europa, especialment al Regne Unit, França, Portugal i Itàlia. La nostra prioritat en els propers anys és ampliar i reforçar el treball conjunt d’incidència a Europa.

Participació en projectes europeus 

Tant SICAR cat com Proyecto Esperanza som conscients de la importància de participar com a socis en projectes europeus que ens permeten inserir la nostra experiència a nivell estatal en un context més ampli per, d’aquesta manera, aprendre de països del nostre entorn, traçar estratègies conjuntes d’incidència , i desglossar bones i males pràctiques que podem replicar, o evitar, en el nostre context. Aquests projectes s’han articulat en base a les nostres prioritats d’incidència i ens han permès, i ens permeten, portar la nostra experiència diària d’intervenció en el treball d’anàlisi i incidència.

Destaquem els projectes COMP.ACT (Acció Europea per a la  Compensació a persones víctimes de tràfic – 2012), PHIT (Impacte del tràfic amb fins d’explotació sexual en la salut de les dones víctimes d’aquesta finalitat de tràfic- 2018), Justice at Last (sobre la compensació efectiva a víctimas de trata – 2018), REST (centrat en l’enfortiment de la protecció a persones víctimes de tràfic a través de la concessió d’un permís de residència i / o estatut de protecció internacional- 2019-2020), i, a partir de l’any que ve, TIATAS (centrat en l’enfortiment de la identificació primerenca i la derivació segura de víctimes de tràfic de persones en el context dels procediments d’asil).

També valorem com a molt positiva la nostra participació com a associats en diferents projectes europeus al costat de socis espanyols que executaven projectes sobre tràfic de persones.

Prioritats d’incidència a nivell europeu 

Avui dia 18 d’Octubre, volem, a més posar el focus en aquelles iniciatives a nivell europeu que estan succeint o que tindran lloc properament, i sobre les que anem treballar en els propers mesos, especialment: