SICAR cat trasllada les seves preocupacions en la Plenària del CNDC

La coordinadora de Relacions institucionals i incidència de SICAR cat, na Rosa Cendón, va participar el 21 d’octubre en el Ple del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), l’òrgan col·legiat de participació i consulta de l’Institut Català de les Dones (ICD), del que SICAR cat i més de 400 entitats catalanes en formen part.


La trobada, que es va fer de manera telemàtica a causa de la covid, va comptar amb la presència d’entitats i amb la representació institucional a càrrec de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, la Presidenta de l’ICD, Laura Martínez, la Directora de l’ICD, Núria Ramon, i la Vicepresidenta segona del CNDC, Montse Pineda.


Durant el transcurs de la reunió, na Rosa va traslladar algunes de les preocupacions de SICAR cat, les quals van tenir una bona acollida:


  • L’impacte de l’ampliació pacte de contingència a víctimes tràfic de persones, víctimes d’explotació sexual i dones en prostitució en situació vulnerabilitat
  • La manca d’accés a l’Ingreso Mínimo Vital i a la Renda Garantida Ciutadana, per dificultats o manca d’accés a obrir comptes bancaris. Dificultat comuna en les dones migrades
  • Assenyalar que, finalment, el col·lectiu de prostitució en situació  de vulnerabilitat ha quedat exclòs com a beneficiari d’aquestes prestacions
  • Traslladar la preocupació per l’increment de resolucions desfavorables per a la concessió de l’estatut de refugiades i la conseqüent sortida de dones i famílies monomarentals del sistema d’acollida d’asil
  • Compartir com l’impacte de la COVID19 genera la vulnerabilització de molts col.lectius i com pot traduir-se en l’increment d’altres finalitats explotació més infradetectades i invisibilitzades, que afecten també majoritàriament a les dones i que TambeEsTrafic
  •  Demanar implicació, solucions, treball preventiu i respostes ràpides i coordinades per reduir l’impacte i discriminació que ara mateix està provocant aquest context i l’aplicació d’aquestes normatives