Resposta al vincle #AsiliTrafic

SICAR cat també dóna resposta a dones víctimes de tràfic de persones que necessiten, a més, protecció internacional ja que tenen una por fundada a patir persecució si tornen al seu país d’origen. Durant el passat any, 12 dones van sol·licitar protecció internacional, es van admetre 8 sol·licituds a tràmit i 2 dones van aconseguir l’estatut de refugiades.

Algunes de les causes de motiven les sol·licituds de protecció internacional són:

  • Dones obligades a sortir del seu país fugint de la violència masclista i altres violacions de drets humans i que, com a conseqüència d’aquesta situació de vulnerabilitat, han caigut en xarxes de tràfic de persones.

  • Dones víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual que temen tornar al seu país pel rebuig i l’estigmatització per part de les famílies i/o comunitats d’origen.

  • Dones víctimes de tràfic que han aconseguit fugir de les xarxes però que no han saldat el deute contret, o que han arribat a col·laborar amb les autoritats. Podrien rebre represàlies o tornar a caure en xarxes d’explotació.

El treball d’ #AsiliTrafic de SICAR cat s’articula a través de:

  • Adoratrices: 23 places d’Acollida Temporal (Prioritat III.3, adreçada a l’acollida de víctimes de tràfic d’éssers humans), del Sistema Nacional d’Acollida i Integració de Persones Sol·licitants i Beneficiàries de Protecció Internacional, així com projectes i actuacions complementàries ( ocupació, aprenentatge de l’idioma, assistència jurídica, atenció psicològica i traducció i interpretació), finançades mitjançant RD 882/2021 de Concessió Directa atorgat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i cofinançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI).

  • Projecte europeu TIATAS: El projecte TIATAS “Iniciativa transnacional contra el tràfic de persones en el context dels sistemes d’asil” (TIATAS per les seves sigles en anglès) té com a objectiu general millorar la situació de les persones refugiades i migrants que són víctimes de tràfic de persones mitjançant la identificació precoç i l’accés a un suport integral per a la seva recuperació.

  • Suport com a entitat especialitzada a Catalunya al Servei de Prevenció de tràfic de persones del Departament d’@igualtatcat de la Generalitat.

D’altra banda, el conflicte a Ucraïna fa que milers de persones estiguin en risc de convertir-se en víctimes de tràfic d’éssers humans. Les xarxes de tràfic s’aprofiten de la vulnerabilitat i desesperació de la població que a Ucraïna abandona casa seva i els països de trànsit i destí han d’augmentar i reforçar les seves mesures de prevenció contra el tràfic.

És per aquest motiu que, juntament amb altres ONG europees, pertanyents a La Strada International, SICAR cat promou mesures de prevenció com a recomanacions bàsiques de seguretat per a les persones que fugen del conflicte a Ucraïna.