Participem en les activitats del projecte Safeshelter

L’equip educatiu de SICAR cat que intervé amb les unitats familiars participa en les activitats del projecte europeu Safeshelter, l’objectiu del qual és oferir formació i bones pràctiques en la implementació de mesures de protecció infantil als centres d’acollida per a dones que han patit algun tipus de violència masclista, com el tràfic de persones.

Conexus, que és el partner local que desenvolupa aquest projecte a Espanya, és l’associació encarregada d’acompanyar el nostre equip en l’anàlisi de la intervenció que fa amb les unitats familiars per implementar la guia ‘SafeShelter. Créixer amb seguretat Protecció i seguretat de nens i nenes als centres d’acollida per a dones ‘.

Safeshelter parteix de la premissa que nens i adolescents són subjectes de ple dret en les situacions de violència viscudes, de manera que pretén que els recursos d’acollida per a dones tinguin polítiques i mesures específiques que millorin la protecció i seguretat dels nens, nenes i adolescents durant la seva estada al circuit d’abordatge de la violència masclista.

Al llarg del 2021, SICAR cat va atendre 18 unitats familiars. Aquestes estan compostes per una dona i els seus fills i filles menors a càrrec que es troben a territori.