Participem en l’enquesta sobre protecció internacional

Un total de 7 dones víctimes de tràfic de persones ateses a SICAR cat que, alhora, tenen reconegut l’Estatut de Protecció Internacional, han participat en l’Enquesta sobre l’Acollida i Integració de persones Refugiades a Espanya (AIRE), que han promogut l’ACNUR i el CIDOB.

El principal objectiu d’aquesta enquesta ha estat tenir més detalls sobre les condicions de vida de les persones beneficiàries de protecció internacional a Espanya. Aquesta informació permetrà conèixer millor la seva experiència i vida a Espanya, però també ajudarà a formular recomanacions sobre polítiques i serveis d’acollida i integració.

SICAR cat valora de manera molt positiva que organismes com l’ACNUR, de la mà del CIDOB en aquesta ocasió, duguin a terme aquest tipus d’iniciatives i promoguin que, les persones refugiades, com a usuàries del sistema d’asil espanyol, puguin avaluar-lo i donar-ne la seva opinió.


Adoratrices compta amb 23 places d’Acollida Temporal (Prioritat III.3, adreçada a l’acollida de víctimes de tràfic d’éssers humans), del Sistema Nacional d’Acollida i Integració de Persones Sol·licitants i Beneficiàries de Protecció Internacional, així com projectes i actuacions complementàries ( ocupació, aprenentatge de l’idioma, assistència jurídica, atenció psicològica i traducció i interpretació), finançades mitjançant RD 882/2021 de Concessió Directa atorgat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i cofinançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI ).