El tràfic de dones no és neutral al gènere

El tràfic de persones constitueix una violació dels drets humans, un atemptat contra la dignitat i la integritat de l’ésser humà i una forma de violència de gènere.   

Avui 23 de setembre Proyecto ESPERANZA i SICAR cat , ambdós delegacions d’Adoratrius, commemoren el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició contra el Tràfic de Persones que va tenir lloc a Dacca, Bangladesh, al gener de 1999.   

En aquesta data assenyalada cal recordar que les víctimes i supervivents han de ser reconegudes en tot moment com a titulars de drets i les seves necessitats, el seu benestar i la seva recuperació integral han d’estar al centre de tota acció, evitant per part de tots els actors la seva revictimització.   

El tràfic d’éssers humans és a més d’un delicte i una violació dels drets humans, una forma de violència de gènere perquè afecta de manera desproporcionada a dones i nenes a tot el món i implica “actes de violència basats en el gènere que comporten per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada”.          

Per aquest motiu, l’enfocament de gènere s’ha d’aplicar a la prevenció i protecció de les víctimes del tràfic i ha de situar-se al centre de tota resposta davant del tràfic. El tràfic de dones i nenes amb fins d’explotació sexual pot tenir lloc per:    

 • prostitució 
 • pornografia 
 • servitud sexual i esclavitud en benefici del propi traficant 

Dades que reflecteixen la desproporció pel que fa al gènere

Informes globals, europeus i nacionals reflecteixen que el tràfic de persones afecta desproporcionadament a dones i a nens i que el tràfic amb fins d’explotació sexual segueix essent la finalitat principal del tràfic :

En concret, entre 2016 i 2020, es van identificar formalment un total de 885 víctimes de tràfic sexual, de les quals: 856 van ser víctimes de tràfic adultes (801 dones i 55 homes). Pel que fa a les víctimes menors de tràfic, el nombre és de 29 (28 nenes i 1 nen) .     

Des de SICAR cat i Proyecto Esperanza al llarg de l’any 2020 es van detectar i vam atendre 338 nous casos de dones amb indicis de tràfic, de les quals el 73,66% van patir tràfic amb fins d’explotació sexual.

Combatre el tràfic de dones a través de la Agenda 2030 

L’acció contra el tràfic de persones és present a l’agenda internacional, en concret, en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 que tots els Estats membres de les Nacions Unides (inclòs Espanya) van aprovar el 2015. Aquests objectius suposen una crida a l’acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món. Entre ells, el Objectiu 5 se centra a aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes i recull les fites :          

 • 5.1 posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes 
 • 5.2 eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses el tràfic i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació 

Suport integral i especialitzat per a la seva recuperació

Amb l’objectiu de detectar, identificar i donar suport en l’accés a drets a les víctimes i supervivents del tràfic amb fins d’explotació sexual, és fonamental comprendre i abordar la traumatització i l’impacte que pateixen com a conseqüència de l’delicte i que afecta tant a la seva salut física, psicològica, emocional i social.          

El Projecte europeu PHIT – Impacte en la salut psicològica de les dones víctimes del tràfic amb fins d’explotació sexual, desenvolupat entre 2017 i 2019, amb la col·laboració de les dues delegacions d’Adoratrius (Proyecto ESPERANZA i SICAR cat), ofereix recomanacions per les i els professionals que intervenen amb dones víctimes de tràfic sexual, amb l’objectiu d’ evitar la seva revictimització, entre elles: 

 • Atendre la víctima en un espai segur i adequat. 
 • Generar confiança i garantir la confidencialitat, incloent a professionals d’ONGs especialitzades perquè estiguin presents durant la intervenció.     
 • Avaluar l’estat general de salut la víctima (físic, psicològic i emocional) i identificar les seves necessitats urgents i preguntar què necessita.   
 • Proporcionar-li informació clara sobre els seus drets i opcions, així com sobre els possibles riscos i conseqüències, utilitzant un vocabulari senzill i clar. 
 • Reduir al mínim el nombre d’entrevistes/declaracions. 
 • No qüestionar el relat de la víctima, ni pressionar-la, respectar els seus temps i el seu ritme.    
 • Ser conscients de la desconfiança i la por que les víctimes senten cap a les autoritats.    

Aquest projecte sistematitza indicadors específics de tràfic amb fins d’explotació sexual, entre ells:  

 • Indicadors relacionats amb les conseqüències sobre la salut integral de les víctimes de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, tant a nivell físic com psicològic.
 • Indicadors que poden donar-se en l’esfera psicosocial, aquells que estan relacionats amb les interaccions de la persona amb el seu entorn físic i social.
 • Indicadors referents al procés mitjançant el qual les víctimes són traficades, aquells que estan relacionats amb el viatge que han de fer, les condicions d’aquest i el deute que contrauen.