El tràfic amb fins d’explotació laboral, una prioritat europea

El tràfic de persones amb finalitat d’explotació laboral continua augmentant a Europa. Segons dades que recull l’informe Ready for future challenges. Reinforcing the Council of Europe, cada cop més dones, homes, nenes i nens són víctimes de tràfic amb fins d’explotació laboral als Estats membres.

Per part seva, el GRETA (Grup d’experts contra el tràfic del Consell d’Europa) també ha mostrat la seva preocupació i afirma que el tràfic laboral es produeix en diversos sectors i en l’economia formal i informal. Els homes són explotats principalment a l’agricultura, la construcció i l’hostaleria, així com a la indústria manufacturera, la pesca i els serveis de neteja.

En canvi, el tràfic de persones amb fins d’explotació en treball domèstic i de les cures afecta més sovint a dones i és més difícil de detectar ja que té lloc a llars privades. Finalment, segons el grup d’experts, molts nens i nenes són sotmesos a la Unió Europea a mendicitat forçada o a la comissió d’activitats delictives.

És per tot això, que el comitè de Ministres, per abordar millor el tràfic amb fins d’explotació laboral, ha instat als 46 Estats membres a adoptar lleis, polítiques, estratègies nacionals i un enfocament victimocèntric i basat en Drets Humans, amb la finalitat de:

  • Prevenir el tràfic
  • Protegir els drets de les víctimes i garantir-ne l’accés a la reparació
  • Promoure la cooperació i la coordinació internacional entre organismes

Com ha subratllat SICAR cat diverses vegades i, en concret, a través del projecte #TambeEsTrafic, a Espanya també hi ha finalitats del delicte de tràfic que romanen invisibilitzades, infradetectades i desateses.

Les dades relatives a la identificació de víctimes de tràfic amb finalitats per a treballs o serveis forçats en les tasques de la llar, per a criminalitat forçada i per a matrimonis forçats continuen sent anecdòtics. Tot això impacta de manera negativa en l’accés a drets de les víctimes i en la recuperació integral.

El tràfic laboral té lloc a nivell transnacional com dins del mateix Estat i s’associa a la situació de vulnerabilitat a què estan exposades persones migrants en general però molt especialment aquelles en situació administrativa irregular o sol·licitants d’asil

En tots dos casos, es dóna un accés limitat o restringit al mercat laboral formal que augmenta la possibilitat que puguin ser víctimes de treball forçós, explotació laboral severa o víctimes de tràfic amb finalitat de treball o servei forçós.

Avenços

Espanya, en els darrers anys, ha fet alguns passos per millorar la detecció, identificació i protecció de víctimes de tràfic amb fins d’explotació laboral o treball forçat.

El desembre del 2021, va aprovar el Pla d’Acció Nacional contra el treball forçós, que preveu la tipificació d’aquest delicte i l’adopció de mesures adreçades a conèixer millor el perfil de les víctimes, per protegir-les i millorar les polítiques de prevenció i de detecció.

D’altra banda, el juny passat, va ratificar el Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball), que amplia els drets laborals d’empleats i empleades de la llar, la majoria dels quals són dones i, moltes, d’origen migrant.

Aquest conveni internacional és de l’any 2011 i ha estat una reivindicació constant i prioritària del col·lectiu de treballadores domèstiques, un grup especialment vulnerable a l’explotació laboral, el treball forçat i el tràfic d’éssers humans.

Aquests avenços són un èxit important que, sens dubte, SICAR cat, com a entitat especialitzada en la lluita contra el tràfic, celebra. No obstant això, cal recordar que, en aquests moments de crisi econòmica mundial i augment dels conflictes, potser, més que mai, cal continuar avançant en la protecció efectiva a les víctimes de tràfic sense excepció.