Desescalem

SICAR cat ha iniciat la setmana amb un canvi de fase corresponent a la desescalada per coronavirus. Aquesta nova situació ha motivat una reunió especial, en la qual s’han compartit amb les usuàries les noves mesures de seguretat a tenir en compte a partir d’ara.

En el transcurs de la trobada, l’equip educatiu ha recollit els principals dubtes i les inquietuds que ha generat a les usuàries el canvi de fase. Els horaris, saber què es pot fer, quan són necessàries les màscaretes, .. han estat algunes de les preguntes que s’han abordat durant la reunió i a les que se’ls ha anat donant resposta.

A tall d’aclariment, s’ha elaborat un document amb la informació relativa a la Fase 1, que estarà a l’abast de les dones que atenem.