Avenços del projecte SEA

Les activitats en el marc del projecte SEA han continuat avançant en els darrers mesos. En aquest projecte, l’objectiu general del qual és la prevenció de l’explotació, les violències i les discriminacions múltiples que pateixen les dones treballadores migrants en situació de vulnerabilitat (especialment en el sector de l’ocupació de la llar i les cures) i la promoció de l’accés efectiu a les seves drets, participació i lideratge, l’estan duent a terme cinc organitzacions: AMALGAMA, Fundación de Solidaridad Amaranta, Proyecto Esperanza, SICAR cat i SEDOAC.

L’anàlisi de la situació i les necessitats de les dones treballadores migrants, especialment en el sector del treball de la llar i les cures, com a punt de partida.

Com ja hem explicat en ocasió de la comunicació realitzada el 30 de març, la primera fase del projecte, ja acabada, s’ha centrat en l’elaboració d’un document intern de diagnòstic que recull l’anàlisi de la situació i les necessitats de les dones treballadores migrants, especialment al sector del treball de la llar i de les cures a Espanya.

Aquest document analitza el context sociodemogràfic i sociolaboral a Espanya i l’aportació que fan les dones d’origen estranger que troben el seu principal nínxol de treball al sector de la llar i les cures. A més, el document analitza les múltiples discriminacions i les barreres que troben a l’accés al mercat laboral en igualtat de drets amb altres sectors laborals, i planteja recomanacions i accions a futur, incidint en la necessitat d’aplicar un enfocament interseccional i de gènere, reconeixent el seu protagonisme i el seu rol com a agents de canvi social i polític. Distribuirem el Resum Executiu d’aquest document a través de les nostres Xarxes Socials i pàgines web a la fase final del projecte.

Aquest document serveix de base i punt de partida per a les activitats del projecte, i assegura que les línies de treball a desenvolupar es basen en una anàlisi rigorosa que inclou la participació de les dones treballadores al sector de les tasques de la llar i les cures.

Promovent la prevenció de l’explotació i l’apoderament i el lideratge a través de diferents activitats.

Aquestes activitats, que ja s’han començat a engegar, es desenvolupen de forma paral·lela i complementària per part de les diferents entitats sòcies del projecte, i pretenen impactar a diferents nivells:

Un primer nivell se centra a contribuir a la prevenció de casos d’explotació laboral, violència i discriminació mitjançant una difusió àmplia dinformació i coneixement sobre les diverses circumstàncies, necessitats i drets de les treballadores migrants. Per això, s’està, d’una banda, desenvolupant una campanya d’informació i sensibilització, adreçada tant a dones migrants com a la societat en general, l’objectiu de la qual és informar i sensibilitzar sobre l’explotació, les violències i les discriminacions múltiples a què s’enfronten les dones treballadores migrants, especialment al sector del treball de la llar i les cures, per així contribuir a prevenir i abordar situacions d’explotació laboral, violència i discriminació.

Es preveu a l’octubre el llançament de la campanya. A més, s’estan dissenyant cursos de formació específica adreçada a agents clau, que es desenvoluparan de manera virtual a través d’una plataforma educativa i que consistiran en lectures de materials clau i webinaris en línia.

Un segon nivell té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les habilitats de lideratge de les dones migrants a través de la creació d’espais d’apoderament i participació, així com l’enfortiment d’aquells espais ja existents. Per això es duen a terme diferents activitats de forma paral·lela que responen a les prioritats, necessitats, anàlisis i fortaleses de cadascuna de les organitzacions que formen el Consorci en funció de les seves característiques. Aquestes activitats (algunes en modalitat presencial i altres en línia) inclouen:

  • Xerrades informatives adreçades a dones migrants sobre violències i discriminacions múltiples
  • Xerrades informatives adreçades a dones migrants sobre explotació laboral
  • Tallers i espais d’apoderament adreçats a dones víctimes de tràfic d’éssers humans
  • Espais d’apoderament i reflexió mitjançant un procés de Fotoveu (Photovoice)
  • Tallers presencials grupals d’apoderament de dones migrants
  • Cursos de Promotores per a la prevenció i l’abordatge de l’explotació laboral i les violències i discriminacions múltiples

Finalment, el projecte SEA cerca contribuir al coneixement de diferents actors clau sobre les diverses circumstàncies, necessitats i drets de les treballadores migrants a Espanya, i supervisar el compliment de les seves obligacions per part de les autoritats. Per fer-ho, a la fase final del projecte, es duran a terme accions d’incidència per a l’accés efectiu a drets de les dones treballadores migrants.