Anàlisi d’una notícia sobre tràfic de persones

Na Sandra Camacho, de l’equip d’inicidència de SICAR cat, ha analitzat una notícia del programa

Temps Mort, de Catalunya Ràdio, que explica la història de na Titiana, víctima de tràfic de persones que actualment es troba empresonada:

Na Titiana és una dona romanesa que va ser captada per uns coneguts al seu país d’origen, i que, davant la situació en què es trobava (abandonada pel seu marit maltractador i amb un fill de 3 anys), li van oferir feina a Barcelona.

Quan va arribar a Barcelona van traslladar-la a un pis del qual no podia sortir i es veia obligada a mantenir relacions sexuals amb altres homes sota amenaça, insults i maltractaments físics.

Transcorreguts 30 dies, i per tal de fugir d’aquesta situació, la Titiana va proposar als seus explotadors que la traslladessin a un club, amb l’excusa de fer-los guanyar més diners.

Els explotadors van acceptar-ho i van fer que l’acompanyés la cosina d’un d’ells, menor d’edat. Quan van arribar al club, la dona va aprofitar per escapar-se però llavors els seus explotadors van trucar la policia per acusar-la de prostitució de menors.

Per aquest motiu, na Titiana va ingressar a presó on també va ser contactada pels traficants, que van amenaçar-la perquè no expliqués la veritable història. Des de llavors, la dona es troba empresonada i en cap moment s’han detectat indicis de tràfic de persones o d’éssers humans. 

Per tant, la notícia destaca:  

  • L’absència de formació i mecanismes adients per a una detecció primerenca d’indicis de tràfic de persones 
  • Revictimització per part de cossos policials i institucions/administracions penitenciària i judicial 

Malgrat tot, genera confusió ja que no aprofundeix prou en la història. Per parlar de la manca d’atenció especialitzada, pren com a referència un informe de la 

Federación de Mujeres Progresistas que tampoc no acaba de centrar-se en això, i a més a més, usa dades del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) del 2017, quan l’explotació va tenir lloc fa 5 anys i la notícia és del 2021.

Apunts des de SICAR cat
  • Les víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH) són objecte d’explotació de diverses maneres. De vegades, com a resultat de la seva situació de victimització (a causa del procés de sotmetiment i explotació per part dels traficants, per tal de doblegar la voluntat i tenir el control sobre les seves víctimes), s’involucren en conductes il·legals. 
  • Com a resultat, la normativa internacional sobre TEH reconeix el principi de no punibilitat (non punishment principle) que estableix que “les víctimes del tràfic no han de ser objecte d’arrest, acusació, detenció, enjudiciament, o ser penalitzades o castigades d’una altra manera per conductes il·legals que hagin comès com a conseqüència directa de ser víctimes del tràfic”
  •  És obligació dels estats establir els mecanismes i mesures pertinents per tal de fer efectiu aquest principi. Entre d’altres recomanacions, el Grup de Coordinació Interinstitucional contra el Tràfic de Persones de NU estableix que “la formació per contribuir a la identificació primerenca de les víctimes és fonamental per aplicar amb èxit el principi de no punibilitat  i derivar a les víctimes als serveis especialitzats  per donar-los suport, segons les necessitats individuals, per a la seva plena recuperació”.