22F: Dia Europeu de les Víctimes de Delictes

Avui és el Dia Europeu de les Víctimes de Delictes. Cada any, 75 milions de persones són víctimes de delictes a la Unió Europea, incloses les víctimes de tràfic per a qualsevol finalitat d’explotació.

Com a membres associats de la Plataforma Europea d’ONG contra el Tràfic d’Éssers Humans La Strada International, des de SICAR cat i Proyecto Esperanza ens fem ressò del comunicat fet públic, avui 22 de febrer. Especialment, volem recordar que, en el marc de la Unió Europea, ja hi ha una sèrie d’instruments clau que estableixen un conjunt clar de drets per a les víctimes de delictes, i obligacions per als Estats membres de la UE de garantir aquests drets a la pràctica.

En aquest sentit, la Directiva sobre els drets de les víctimes de delictes del 2012 és el marc sobre el qual s’han de regir els Estats Membres de la UE per garantir drets bàsics, com són:

 • Dret a la informació des del primer contacte amb les autoritats i durant tot el procés penal.
 • Dret a entendre i a ser entesa.
 • Dret a interpretació i traducció.
 • Dret a rebre informació sobre la causa.
 • Dret d’accés als serveis d’assistència i suport.
 • Dret a la participació en procés penal (dret a ser escoltades, dret a reemborsament de despeses, dret a la restitució de béns, dret a obtenir una resolució relativa a la indemnització, drets en cas de residir en un altre estat membre de la UE).
 • Dret a la seguretat i protecció (avaluació individualitzada de necessitats per tal de determinar mesures de protecció).
 • Dret a la intimitat.

A nivell estatal, cal recordar que la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, preveu, d’acord amb la Directiva, tota una sèrie de mesures per, precisament, assegurar els drets reconeguts en ella i evitar la revictimització de les víctimes de delictes, especialment aquelles amb necessitats especials, ja sigui a causa de circumstàncies personals, ja sigui a causa de la naturalesa del delicte i el seu impacte com és el delicte del tràfic déssers humans.

A més, la recentment aprovada Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència (LOPIVI), del 2021, preveu mesures específiques per a cas nens i nenes així com altres grups especialment vulnerables que s’han de tenir en compte amb la finalitat d’assegurar-ne la protecció i garantir-ne la no revictimització.

Tot i aquests avenços i el reconeixement de drets existents, volem continuar cridant l’atenció sobre el fet que les víctimes de tràfic se segueixen enfrontant a nombroses barreres i obstacles per accedir i gaudir plenament d’aquests drets. En aquest sentit, creiem que és fonamental:

 • Garantir que totes les persones víctimes de delicte (incloses les que fugen de guerres i conflictes, les que treballen en sectors irregulars o es troben en situació irregular) tenen accés a informació sobre els seus drets i poden denunciar els delictes amb seguretat.
 • Assegurar que totes les víctimes de delictes (incloses les víctimes de tràfic d’éssers humans) tenen accés incondicional a serveis de suport especialitzat i integral, inclòs l’accés a assistència legal especialitzada.
 • Enfortir els sistemes de suport i acompanyament especialitzats.
 • Assegurar/millorar la possibilitat d’accés a permisos de residència de les víctimes per motius personals o humanitaris per aconseguir un estatus administratiu regular que els permeti l’accés a drets en igualtat de condicions.
 • Establir mecanismes segurs de denúncia per a aquelles persones susceptibles de patir represàlies per part dels seus agressors o de les pròpies autoritats davant de la irregularitat administrativa de la víctima del delicte.
 • Assegurar la no-imposició de penes o sancions a les víctimes. El principi de no enjudiciament o no imposició de penes a la víctima s’ha d’aplicar als delictes penals, civils, administratius i d’immigració, amb independència de la gravetat o la gravetat dels delictes comesos.
 • Implementar sistemes d’indemnització i de confiscació de béns per indemnitzar les víctimes de delictes, juntament amb la consideració de pagaments anticipats.
 • Garantir que la legislació i qualsevol altra mesura adoptada no vulnerin els drets de les víctimes de delictes (aplicació del principi de No Fer Dany – Do Not Harm).
 • Garantir la protecció de dades i la privadesa de les víctimes.

Avui 22 de febrer, cridem les autoritats i els poders públics a complir les seves obligacions, comptant amb l’experiència de les entitats especialitzades en l’atenció integral a les víctimes. És necessari i urgent assegurar la protecció dels drets de les víctimes de delictes (incloses les víctimes de tràfic d’éssers humans), reconeguts mitjançant normativa referida a través de la correcta implementació de les mateixes.

Nova campanya de la Unió Europea #EyesOpen

SICAR cat, com a entitat especialitzada en víctimes d’un delicte com és el tràfic de persones, se suma a la campanya de la Unió Europea #EyesOpen (ulls oberts) que pretén conscienciar sobre els drets de les víctimes a la UE i com poden accedir a ells.

Tot i l’existència de la Directiva 2012/29 i que reconeix el:

 • Dret a la protecció ia l’avaluació individual
 • Dret als serveis dassistència
 • Dret a la informació Dret a comprendre ia ser compreses
 • Els drets dels familiars de les víctimes


A hores d’ara, moltes víctimes desconeixen els seus drets i quin suport poden rebre al seu país, de manera que la campanya vol arribar-hi i els seus cercles socials a 10 Estats membres de la UE: Bèlgica, Bulgària, Croàcia, República Txeca, Estònia , Hongria, Letònia, Polònia, Romania i Eslovàquia.

A Espanya en concret, les víctimes de delicte (violència contra nens i nenes, violència de gènere, xenofòbia, LGBTIQ-fòbia i violència contra una persona, com l’assetjament) poden adreçar-se a les oficines d’assistència a les víctimes i a l’Associació de suport a les víctimes de delictes.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies