La pedagogia del do

pedagogiadon

Al voltant de la idea participació i reconeixement de sabers, experiències i fortaleses de les dones que han viscut situacions de tràfic d’éssers humans, ens hem trobat alguns membres del GREM de la Universitat de Barcelona amb l’equip de Sicar cat. Compartir el treball quotidià amb passió i actitud reflexiva, ens convida a dissenyar accions que condueixin les dones a experimentar la ciutadania de ple dret.

La sensibilitat pedagògica de l’equip i les seves ganes de pensar en reptes per a les dones, ens ocupa un temps del projecte Pedagogia del Do i Inclusió Social, en el qual Sicar cat participa al costat d’altres projectes de Barcelona que treballen amb persones migrants.

La pedagogia social té un repte més enllà de cuidar i acompanyar les persones que es troben en situació de manca de drets, ha d’apuntar cap a accions de reconeixement i protagonisme que permetin experimentar el trànsit de sentir-se víctimes a convertir-se en ciutadanes de primera.

Gràcies equip per la vostra sensibilitat pedagògica i les vostres ganes conduir la pedagogia cap a un major protagonisme de les dones !!!

Arantza Almenta y Mónica Gijón