Consulta la Memòria 2016

portada-memoriacatEt presentem la memòria de SICAR cat del 2016. En aquesta, trobaràs els resultats de l’atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans que oferim al nostre programa, així com les activitats que hem desenvolupat a l’àrea de sensibilització i incidència i les dades corresponents a la gestió econòmica: Memòria 2016

D’altra banda, al següent informe, pots consultar les dades més rellevants de l’any passat: http://bit.ly/2lRBKRb