Webinar d’anàlisi sobre les Noves prioritat en tràfic a nivell europeu

Dilluns 25 de gener, Proyecto Esperanza i SICAR cat van participar en una trobada en línia que van organitzar La Strada International i Porticus.

Durant el webinar, Olivier Onidi (Coordinador de la UE per a la lluita contra el tràfic de persones), Katarzyna Janicka-Pawlowska (Coordinadora de la UE per als drets de les víctimes), Manuel Albano (Relator Nacional contra el tràfic de persones de Portugal) i Rita Penedo (Directora de l’Observatori portuguès sobre el Tràfic de persones) van compartir informació i anàlisi sobre les pròximes prioritats en relació amb el tràfic de persones de la Comissió Europea i de la Presidència de la UE per part de Portugal.

Els propers mesos seran especialment rellevants ja que es produiran canvis importants en les polítiques i instruments de lluita contra el tràfic de persones en el marc europeu.

A la primera meitat de 2021 i sota la presidència portuguesa, està previst que s’adopti una Nova Estratègia Europea contra el tràfic de persones. Igualment, es va assenyalar que la Comissió seguirà avaluant els instruments de la UE i les seves possibles deficiències i, en cas necessari, presentarà propostes legislatives que reforcin:

  • La protecció efectiva de les víctimes, amb enfocament de gènere i posant especial atenció a les víctimes menors d’edat.
  • L’abordatge de totes les finalitats d’explotació del tràfic de persones, sense excepció.
  • Acabar amb la impunitat dels traficants i reforçar la confiscació de béns.
  • Alinear la normativa en matèria d’asil i migració perquè aquestes no siguin un menyscabament dels drets de les víctimes.

D’altra banda, tots els ponents van fer èmfasi en la importància de protegir les víctimes de tràfic de persones i assegurar el seu accés a drets (inclòs el dret a la indemnització i la compensació), així com en la necessitat de continuar reforçant la coordinació entre els diferents interlocutors en matèria de drets de les víctimes, especialment entre els Estats membres i la Societat Civil. Per això, a més de les pròxima Estratègia i Directiva Europea es va presentar el 2020 la primera Estratègia de la UE sobre els Drets de les Víctimes.

Per la seva banda, des Proyecto ESPERANZA i SICAR cat continuaran atentes a aquests desenvolupaments normatius i seguiran incidint en l’accés a tots els drets per a les víctimes de totes les formes de tràfic de persones.