Visita de la Interlocutora Social Nacional contra el TEH

interlocutoratshLes oficines de SICAR cat han rebut la visita de la Sra. Raquel Amayas, inspectora, cap de Grup de Relacions Institucionals de la UCRIF, Interlocutora Social Nacional en la lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans. Al llarg del matí, s’ha reunit amb na Rosa Cendón, coordinadora de l’àrea de sensibilització i incidència de l’entitat, i amb qui ja havia coincidit en altres espais, com jornades o reunions amb la UCRIF de Girona i Barcelona.

La figura d’un/a interlocutor/a social nacional en la lluita contra el tràfic d’éssers humans es va establir en la instrucció que va cursar la Secretaria d’Estat de Seguretat el 2016, amb la finalitat d’afavorir la coordinació de les actuacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb els diferents organismes i entitats de caire social, com SICAR cat, que presten atenció a víctimes de tràfic d’éssers humans:

Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil nombrarán a un “Interlocutor Social a nivel nacional en la lucha contra la Trata de Seres Humanos”, que tendrá por misiones específicas la cooperación y coordinación con los distintos “Interlocutores Sociales Territoriales”, garantizando la difusión de toda información relativa a la Trata de Seres Humanos, ya esté contenida en normativa nacional o internacional, en jurisprudencia, o bien se trate de iniciativas policiales y sociales que puedan desarrollarse, así como asegurar el mutuo intercambio de información