Repetim en el curs anual de CNP

Un any més, SICAR cat ha estat una de les entitats convidades al Curs anual sobre el Tràfic d’Éssers Humans, que organitza la Brigada Provincial d’Estrangeria i Frontera de Barcelona, del Cos Nacional de Policia (CNP).


Aquest tipus d’intervencions són una gran oportunitat per presentar el treball que SICAR cat fa amb les víctimes de tràfic de persones, les accions coordinades amb altres agents clau com els cossos policials, …


Aquest any SICAR cat ha centrat la seva ponència en els següents aspectes:


  • Recordar el compromís que tenen tots els actors clau, incloses les entitats especialitzades, en relació a l’Estratègia de les 4P (Prevenció, Protecció, Persecució i treball en Partenariat)
  • Continuar adoptant un enfocament de Drets Humans vers el delicte de tràfic de persones
  • Millorar l’aplicació dels mecanismes que garanteixen l’accés a un estatus legal a les víctimes
  • Incorporar sistemes d’avaluació contínua de la feina i els resultats que s’obtenen de la coordinació entre cossos policials i entitats / serveis públics especialitzats
  • Treballar en el disseny d’un model de gestió de les víctimes que les situï en el centre de la intervenció
  • Millorar la detecció i identificació davant el possible increment de la vulnerabilitat de molts col·lectius que comportarà un increment de les víctimes de tràfic
  • Prestar més atenció a altres finalitats d’explotació invisibilitzades i infradetectadas amb un elevat component de gènere i en les que difícilment opera el crim organitzat

Na Rosa Cendón, coordinadora de Relacions Institucionals i Incidència de SICAR cat, que va impartir la formació, conclou:


Valorem molt positivament que el disseny d’aquestes formacions inclogui un enfocament victimocéntrico i que es reconegui a les entitats i serveis públics especialitzats com a possibles formadors.