Primeres conclusions del projecte PHIT

Proyecto ESPERANZA i SICimg_20180628_135152_289AR cat, ambdós programes d’Adoratrius, en qualitat de partners  en qualitat de partners al PHIT (Psychological Health Impact of THB for sexual exploitation on female victims), es van desplaçar a Tilburg, als Països Baixos, els dies 27 i 28 de juny per atendre una nova trobada de treball amb la resta d’entitats sòcies d’aquest projecte europeu, en el qual participen 12 institucions de 5 països europeus.

A l’espera de les definitives, les primeres conclusions del PHIT, basades en les entrevistes a 30 dones víctimes de TEH amb fins d’explotació sexual, que inclouen les 20 de SICAR cat i Proyecto ESPERANZA, corroboren algunes de les observacions ja detectades en ambdós projectes:

  • La necessitat d’oferir a les supervivents una intervenció psicològica especialitzada per tal de reparar els danys derivats del tràfic: Proyecto ESPERANZA, per la seva banda, compta amb acompanyament psicològic especialitzat dins del propi programa mentre que SICAR cat té un conveni amb EXIL, una associació que ofereix suport psicològic a persones que han estat víctimes de tortura i greus violacions de Drets Humans, com el TEH.
  • El tràfic de persones sovint, es converteix en una forma més de violència que se suma a les ja viscudes en anteriors etapes: segons les entrevistes per al PHIT, el 83% de les dones entrevistades van patir violència, especialment física, entre els 12 i els 20 anys.
  • Analitzar les llacunes existents en el sistema de protecció a les víctimes de TEH, des d’un enfocament psicològic, per evitar accions que portin a la revictimització i poder garantir també processos més eficaços de recuperació, a través de la formació dels operadors jurídics, així com d’altres actors involucrats en la lluita contra el tràfic

👉Més informació: https://bit.ly/2u49nDJ