Observacions del Defensor del Pueblo sobre TEH

El Defensor del Pueblo ha publicat el seu Informe Anual, en el qual recull les seves principals actuacions durant l’exercici anterior, com les fetes en matèria de tràfic d’éssers humans (TEH).

Després de supervisar les Administracions competents en la identificació i protecció de les víctimes de tràfic de persones, la institució, com ja va alertar el GRETA amb anterioritat, ha detectat diversos punts a millorar, com ara:

  • La necessitat de millorar la recollida de dades estadístiques.
  • La millora de la cooperació i col·laboració entre els diferents organismes amb competències en la matèria.
  • Adoptar mesures d’identificació de víctimes de TEH entre persones que sol·liciten protecció internacional i persones estrangeres en situació irregular
  • Millorar tant la identificació com l’assistència dels i les menors estrangeres no acompanyades (MENA) per reduir la seva vulnerabilitat i evitar que caiguin en xarxes de tràfic d’éssers humans.

👉 Pots ampliar la informació i consultar l’informe complet a: bit.ly/2MEAVwe