Informe global sobre tràfic de persones 2022

L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) ha publicat la setena edició del Global Report on Trafficking in Persons, un informe que abasta 141 països i proporciona una visió general del tràfic de persones a nivell mundial.

Segons l’estudi, tot i que la pandèmia de la COVID i l’augment d’altres crisis, com ara els conflictes armats, va incrementar la vulnerabilitat de les persones a convertir-se en víctimes de tràfic es van detectar menys víctimes d’aquest delicte.

En concret, a tot el món, el nombre de víctimes detectades va disminuir el 2020 un 11% respecte al 2019, i és probable que la pandèmia reduís tant les oportunitats d’actuació de les persones traficants com la capacitat de les forces de seguretat per detectar víctimes.

A més, en aquest període, va haver-hi, en concret, un descens dels casos de tràfic amb fins d’explotació sexual detectats ja que, en tancar-se els espais públics i les restriccions derivades del confinament, aquesta modalitat d’explotació es va desplaçar cap a llocs més ocults i de difícil accés per a la detecció.

Tant dones i nenes continuen representant la majoria de les víctimes, 42% i 18% respectivament però s’estan detectant més víctimes homes (23%) i nens (17%).

D’altra banda, dels casos judicials analitzats es conclou que les víctimes dones tenen més risc de patir violència física o extrema mentre són explotades pels seus tractants.