Els ODS relacionats amb el tràfic d’éssers humans

El 2015 Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb vàries metes que han de ser aconseguides en els propers 15 anys.

El tràfic d’éssers humans forma part d’aquesta agenda i és un fenomen relacionat amb diversos ODS com el 5 (Igualtat de gènere), el 8 (Treball digne i creixement econòmic) i el 16 (Pau, justícia i institucions sòlides).

Segons Nacions Unides, el 70% de les víctimes de tràfic de persones són dones i nenes, de manera que aquesta greu violació de Drets Humans no és neutral pel que fa al gènere. En concret, la meta 5.2 de l’ODS insta els Estats a:

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic d’éssers humans i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació

D’altra banda, l’ODS 8 també inclou el tràfic de persones en una de les metes, la 8.7, que aborda l’esclavitud:

Adoptar mesures immediates i eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a les formes contemporànies d’esclavitud i el tràfic de persones i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de nens soldats, i, d’aquí a 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes

Finalment, la meta 16.2 de l’ODS 16 vol a escala mundial:

Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic de persones i totes les formes de violència i tortura contra els nens i les nenes