Dia Mundial de les Persones Refugiades

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades el proper 20 de juny, Adoratrius vol reiterar el seu compromís amb el suport i l’acompanyament integral a les dones víctimes i supervivents de tràfic d’éssers humans sol·licitants d’asil i als seus fills/es.

En aquest dia mundial Adoratrius presenta els resultats obtinguts l’any 2020 en el programa d’Assistència a dones víctimes de tràfic d’éssers humans sol·licitants d’asil i els seus fills/es a càrrec, que compta amb el finançament del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i , en concret, de la Direcció General d’Inclusió i Ajuda Humanitària que gestiona el Fons Europeu d’Asil, Migració i Integració (FAMI).

Aquest programa compta amb 23 (+3 nadons) places d’acollida especialitzades per a dones víctimes de tràfic i els seus fills amb necessitat de protecció internacional, repartides en 4 comunitats autònomes (Catalunya, Castella Lleó, Madrid i Andalusia).

El passat 2020, Adoratrius va acompanyar a 176 persones víctimes de tràfic amb necessitat de protecció internacional, 9 de les quals van obtenir la concessió de l’estatut d’asil. Igualment et convidem a que coneguis a més detall alguns altres resultats clau d’aquest projecte a través de la nota de premsa que hem elaborat.