Conèixer per transformar XIV: Explotació laboral en agricultura

Darrera entrega de la sèrie Estudi de Casos amb la història de la Gabriela, una dona procedent de Veneçuela que va ser víctima de tràfic de persones amb fins d’explotació laboral en agricultura en un tercer país europeu.

A origen, la seva situació econòmica era favorable però a causa de la COVID es troba en vulnerabilitat econòmica i decideix emprendre una recerca de feina activa. A les xarxes socials troba el que sembla una bona oportunitat laboral i l’accepta però acaba sent un parany.

#TambeEsTrafic

Gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, SICAR cat , al llarg d’aquestes setmanes, publicarà nous estudis de casos que il·lustren aquestes altres formes d’explotació que també tenen lloc a Catalunya. Amb el hashtag #TambeEsTrafic es podrà fer seguiment de la seva difusió a les xarxes socials.

La iniciativa vol sensibilitzar sobre aquelles finalitats de tràfic d’éssers humans que es donen al nostre país i que atén però que romanen ocultes, per garantir la protecció de totes les víctimes i el seu accés a drets.