Balanç: lluita contra el tràfic d’éssers humans

El Ministeri d’Interior ha presentat el balanç 2017 de prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans (TEH), un delicte tipificat en el Codi Penal amb l’article 177 bis:

El tràfic de persones és la captació, el trasllat, l’acollida o la recepció de persones a través de mitjans il·lícits com la violència, amenaces, l’engany, el rapte, l’abús de poder o l’abús d’una situació de vulnerabilitat o altres elements de coacció, amb la finalitat de ser sotmeses a explotació.

La manera com es mostren alguns dels resultats que apareixen al balanç però provoquen certa confusió ja que barregen víctimes de diferents delictes. Per exemple, a ‘Activitat contra el tràfic sexual’ el Ministeri de l’Interior assegura que, el 2017, s’han identificat 577 víctimes però, a continuació, especifica que, d’aquestes, tan sols 155 són víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual. El 73% restant han patit doncs un altre delicte, el d’explotació sexual. Amb els atestats policials passa el mateix. Apareix una xifra global, 145, però d’aquests són 73 els de tràfic amb fins d’explotació sexual.

Pel que fa al tràfic amb fins d’explotació laboral suceeix una idèntica situació a l’esmentada anteriorment. Se sumen les víctimes de tràfic amb fins d’explotació laboral, 58, i les víctimes d’explotació laboral, 475, mostrant una xifra, que no respon a la realitat, que és donar només els resultats sobre el delicte de tràfic de persones.

Després de llegir el balanç en matèria de TEH, quin ha estat l’impacte real de les actuacions policials? Quants períodes de restabliment i reflexió s’han ofert? Quantes víctimes de tràfic l’han sol·licitat? Quantes han denunciat? A quantes se les ha reconegudes com a testimonis protegits? Quantes de les persones detingudes es troben en la presó provisional? Ho desconeixem …

identificades

 

 

 

 

detencions