Adhesió pel dret a un compte bancari

Adoratrius s’ha adherit a una carta, enviada el dia 30 de juliol del 2020 per RED ACOGE, en nom de diferents entitats que presten assistència a persones migrants i sol·licitants d’asil, dirigida a la Direcció General de Supervisió del Banc d’Espanya.


En aquesta carta es denuncien les greus irregularitats que s’estan duent a terme algunes entitats bancàries que suposen, de fet, una violació del dret a accedir a un compte de pagament bàsic per part de les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional, dret que està àmpliament regulat en l’ordenament jurídic espanyol, i que també està recollit en diferents recomanacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu.


La carta exposa l’experiència pràctica de les organitzacions signants, incloent Adoratrius, en l’acompanyament per part dels seus equips d’intervenció social a persones migrants i sol·licitants d’asil (incloses víctimes de tràfic d’éssers humans) quan intenten obrir un compte corrent i que, sistemàticament, esdevé un tracte discriminatori cap a aquestes persones.


Aquest tracte discriminatori no només contradiu la normativa europea i espanyola, sinó que, a més, les deixa en una situació d’exclusió financera que incrementa la seva situació de vulnerabilitat i impedeix el seu accés a determinades prestacions socials (inclòs l’Ingrés Mínim Vital), així com la seva integració social i laboral.


Davant d’aquesta gravíssima situació, Adoratrius i la resta de les organitzacions signants sol·liciten, a través d’aquesta carta al Banc d’Espanya, en la seva condició d’òrgan de vigilància i supervisió de les entitats bancàries, investigui les irregularitats comeses i adopti les mesures necessàries per garantir que les totes les persones tinguin accés a un compte bancari imposant, si s’escau, el règim de sancions que procedeixi en cas d’incompliment.