Adhesió al comunicat del CMIB, sobre la problemàtica de les cites d’estrangeria

SICAR cat, com a part del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), s’adhereix al comunicat que l’ens ha publicat davant la problemàtica amb les cites d’estrangeria.


En aquest, el CMIB demana a Govern Estatal que prengui mesures i reverteixi el col·lapse a les oficines d’estrangeria, una situació que s’ha agreujat per crisi social i econòmica derivada de la COVID-19.


Tant el col·lapse dels sistemes de cita prèvia per aconseguir la targeta d’identitat d’estranger (TIE) com per accedir a procediment de protecció internacional, perjudiquen a milers de persones de la ciutat de Barcelona.


El fet de no disposar de la TIE comporta situacions d’irregularitat sobrevinguda, fet que impacta de manera negativa en la possibilitat de qualsevol persona migrada de tenir una vida autònoma i estable.