Nova edició de l’informe mundial sobre tràfic de persones

L’Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha publicat el Global Report on Trafficking in Persons, un estudi que analitza uns 24.000 casos de tràfic de persones documentats el 2016 a 142 països, entre els quals es troba Espanya.

Segons aquest document bianual, el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual continua sent la forma de tràfic de persones més detectada, un 59%, i la majoria de les seves víctimes són dones i nenes. En canvi, en quant al tràfic de persones amb fins de treball forçat, un 34%, les víctimes acostumen a ser homes.

No obstant això, hi ha al món milers de víctimes sotmeses a altres tipus d’explotació, que treballen en condicions d’esclavitud, per exemple, en tasques domèstiques, en sectors com les pesca o la mineria, la mendicitat infantil i l’extracció d’òrgans i teixits.

Pel que fa a Espanya, el Global Report on Trafficking in Persons recull dades facilitades pel CITCO. Durant el període 2014-2016 indica que es van detectar 616 víctimes i que la majoria de víctimes que van identificar els cosses de seguretat de l’Estat són de Romania, Nigèria i Xina. Concretament, durant el 2016, de les 193 víctimes de tràfic d’éssers humans detectades a Espanya, 148 casos van ser per tràfic de personesamb fins d’explotació sexual, 25 per tràfic de persones amb fins de treball forçat, 15 per tràfic de persones per a la comissió de delictes, 4 per tràfic de persones amb fins de matrimonis forçats i 1 per tràfic de persones amb fins de mendicitat forçada.

D’altra banda, l’informe alerta que els conflictes armats generen un entorn on el tràfic d’éssers humans pot prosperar a causa de les vulnerabilitats socials i econòmiques de les zones en guerra, l’erosió de l’Estat de Dret, el desmantellament de les institucions i impunitat i els desplaçaments forçats. A més, els grups armats utilitzen aquest delicte per finançar-se i, fins i tot, per atraure nous reclutes amb promeses com recompensar-los amb esclaves sexuals.

Pots ampliar la informació a: