20J: #TraficiAsil

En el Dia Mundial de les Persones Refugiades, SICAR cat, com a part d’Adoratrius, es fa ressò de nota de premsa que conté els principals resultats de l’entitat a Espanya obtinguts el 2019, en el marc del seu programa de “Assistència social, jurídica i acollida temporal a dones víctimes de tràfic d’éssers humans sol·licitants d’asil i als seus fills / es “.

Durant el 2019, en clau de Drets Humans, Adoratrius ha acompanyat 146 víctimes de tràfic amb necessitats de protecció internacional, 10 de les quals han obtingut la concessió de l’estatut d’asil. Les dones beneficiàries de el programa, que finança el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i en concret de la Direcció general de Migracions, que gestiona el Fons Europeu d’Asil, Migració i Integració (FAMI), reben un suport que inclou acollida temporal i preparació per a la seva autonomia, atenció jurídica, atenció psicològica, traducció i interpretació i aprenentatge de l’idioma.

Nota de premsa