Segueix la ruta cap a l’excel·lència

c2e-2018

SICAR cat continua la seva pròpia ruta cap a l’excel·lència i ha renovat per tres anys el seu segell de qualitat segons el model EFQM, una eina pràctica d’avaluació que facilita un diagnòstic sistemàtic de totes les àrees de l’organització.

D’aquesta manera, és possible conèixer el moment que viu el programa i dur a terme, a través de plans de millora, accions que permetin corregir possibles mancances. A més reforça el compromís de l’entitat amb la qualitat.