Col·labora amb el nostre Giving Tuesday

9S’acosta el 28 de novembre, el dia oficial del Giving Tuesday, però la necessitat de SICAR cat per a la present edició ja està activa a http://bit.ly/2hO2HYk, de manera que pot començar a rebre donacions.

Aquest any està centrada en els peritatges psicològics per a dones supervivents de tràfic d’éssers humans, una eina que permet acreditar l’abast del dany emocional i psicològic que han patit les persones que atenem. Mesurar aquest dolor és indispensable per a sostenir les víctimes durant tot el procés judicial i ajuda a interpretar moltes de les reaccions que tenen durant els requeriments judicials. A més, avalar les seqüeles que ha generat el tràfic d’éssers humans és un requisit perquè les víctimes puguin accedir a una indemnització econòmica.

Col·labora en: http://bit.ly/2hO2HYk