Recomanació sobre l’accés a la justícia gratuïta

Les víctimes de tràfic d’éssers humans, sovint, no són informades sobre els seus drets, com el dret a obtenir una compensació. Per millorar aquest punt, es requereix assistència jurídica gratuïta i especialitzada per poder obtenir una indemnització en els processos penals, civils i/o administratius. No obstant això, l’assistència jurídica gratuïta, especialitzada i de qualitat finançada per l’Estat és limitada.

Aquesta recomanació forma part moltes altres formulades en el marc del projecte europeu Justice at Last, en el qual vam participar en qualitat d’entitat especialitzada al costat d’altres ongs europees. Pots consultar aquesta i més recomanacions a: https://bit.ly/2BMJjkY

El tràfic de persones amb fins d’explotació suposa una greu violació dels drets humans, un atemptat contra la dignitat de la persona i una violació dels seus drets i llibertats fonamentals. Els drets humans han de ser el centre de tota resposta enfront del tràfic de persones, i la lluita contra aquest greu delicte ha de desenvolupar-se principalment des d’un enfocament centrat en la víctima, les seves necessitats, el seu benestar, la seva recuperació i la seva reparació integral.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *